FirmyČeská středoškolská unie, z. s.

 – Naplánovat trasu
Je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni. Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých …
725 510 142


Nadační fond Arnošta z Pardubic, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělávací, výzkumné, informační i propagační činnosti a studentské aktivity Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která si nemůže na svou činnost vydělávat placenou expertní a výzkumnou činností. Shromažďujeme proto příspěvky sloužící výlučně na provoz této …
220 181 561

ZONTA - Klub Praha Bohemia

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace sdružující ženy činné ve výkonných funkcích, které si předsevzaly zlepšit úděl žen i dětí. Organizace nabízí možnost pomáhat jak v lokálním, tak v celosvětovém měřítku, rozvoj manažerských schopností díky působení v klubových funkcích na různé úrovni, další …
603 841 185

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
283 881 666

Fond ohrožených dětí

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje pomoc a odborné poradenství při adopcích. Provozuje dětské centrum Klokánek a azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova. Zajišťuje hmotnou pomoc náhradním i vlastním …
(1)
224 236 655

Československá AIDS pomoc

 – Naplánovat trasu
Realizujeme své cíle a plánované projekty týkající se problematiky nákazy virem HIV a nemoci …
773 020 060

Teen Challenge International ČR

 – Naplánovat trasu
Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve …
739 810 881

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní ženskou organizaci působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Poskytujeme motivační a PC kurzy či služby právní, psychologické i sociální poradny. Provádíme motivační, kariérové a podnikatelské …
257 003 283

Educa International, o.p.s.

Jsme nezisková organizace založené za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Zabýváme se organizováním vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit pro studenty i učitele. Nabízíme stáže v zahraničí. Provozujeme projekt Škola druhé …

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme konzultace pro lidi, kteří trpí demencí a jejich rodinné příslušníky či přátelé a respitní péči (odlehčovací služba) v domácnosti. Lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím nabízíme pomoc a podporu také v rámci svépomocných …
283 880 346