Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


88. Pionýrská skupina Česká lvíčata

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce, kurzy či tábory pro děti a mládež. Sdružujeme děti, mládež a dospělé v rámci jejich volnočasových aktivit. Podílíme se na neformální mimoškolní výchově mladých lidí a přípravě pro jejich život. Pomáháme rozvíjet osobnost pro budoucí …
603 812 165

OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin

 – Naplánovat trasu
Jsme nevládní nezisková organizace působící v oblasti ochrany lidských práv a integrace menšin. Vedeme aktivity proti diskriminaci, rasové nesnášenlivosti, xenofobii i jiným formám intolerance. Naším cílem šířit povědomí o lidských právech a pomáhat menšinám poznávat svá …
737 970 375

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby pro zdravotně postižené. Naším cílem je koordinace postupu členů Sdružení při prosazování rovnoprávného postavení osob se zdravotním postižením a seniorů ve společnosti, obhajoba práv a prosazování společných zájmů a potřeb těchto …
221 890 411

CHINA CENTER, z. s.

Jsme nezisková organizace která šíří povědomí o čínské kultuře v České republice a propojuje ji s obchodem. Díky zkušenostem Vám nabízíme konzultace v oblasti exportu do Číny a podporu Vašich aktivit pro čínské investory a turisty. Překlady různých podpůrných materiálů do …


Kiwanis klub Praha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým …
604 909 509

Česká středoškolská unie, z. s.

 – Naplánovat trasu
Je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni. Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých …
724 958 784

Czech Efficient Learning Node, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj vzdělávání multimediální formou …
220 172 375

Česká společnost pro ochranu netopýrů

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace koordinující ochranu a výzkum netopýrů. Nabídka programů pro školy. Zajištění monitoringu …
737 121 672

DC Paprsek - Rodinné centrum Z. Matějčka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětské centrum. Zaměřujeme se na pomoc dětem s těžkým pohybovým či kombinovaným postižením a jejich rodinám formou rehabilitací, lékařských služeb a sociálně-právním servisem. Snažíme se zvyšovat míru soběstačnosti uživatelů, podpořit osobní rozvoj a umožnit jim aktivně využít …
724 071 925

Buď Fit Seniore

 – Naplánovat trasu
Nabízíme aktivním seniorům pravidelné vhodné cvičební aktivity pod vedením profesionálů a to v průběhu celého …
602 668 676

SEDUKON, o.p.s.

Zaměřujeme se na iniciování projektů a účast na projektech EU s následným využíváním a rozšiřováním projektových produktů. Pořádáme kurzy i workshopy. Poskytujeme pracovní či kariérové poradenství. Vzděláváme pedagogy v oblastech klíčových kompetencí nebo udržitelného …