Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MAS Vodňanská ryba, z.s.

 – Naplánovat trasu
Iniciujeme přípravu společných rozvojových projektů a aktivit. Připravujeme záměry do programů Leader a dalších grantových či dotačních programů. Poskytujeme odborné poradenství k přípravě projektů financovaných z dotačních programů včetně zpracování žádostí o dotaci pro subjekty působící v …
602 373 536

Okrašlovací spolek Podhorák

 – Naplánovat trasu
Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů. Věnujeme se místnímu rozvoji v obci Dolní …
602 321 233

Občanské sdružení Vítkův Hrádek

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení má za cíl zastavit devastaci významné kulturní památky, pomoci jejímu stavebnímu zajištění a kulturní …
606 710 171

Krajinak, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme vytváření, zpracování, analýzu, obnovu a vedení digitální dokumentace kulturního a přírodního dědictví metodami pro obecné využití. Zabýváme se též poradenstvím, tvorbou a správou Geografických informačních systémů (GIS) pro neziskové organizace, státní správu a …
732 414 759

Novohradská občanská společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a lokálních projektů pro místní …
386 362 577

Velká lóže pecařská

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Snažíme se o podporu a rozvoj pekařství dle starých …

MAS VLTAVA, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na rozvoj mikroregionu Vltavotýnsko. Sdružujeme představitele obcí, neziskových organizací, podnikatele, zemědělce či obyčejné občany, kteří chtějí přispět k rozvoji tohoto regionu. Snažíme se o zvýšení ekonomické prosperity a kvality …
380 421 377

Občanské sdružení Krumlováci

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj kvality života ve …
380 717 686

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje venkova v rámci jednotné strategie v oblastech péče o kulturní a hospodářský rozvoj, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, rozvoje multifunkčního zemědělství a podpory malého a středního …
773 644 373

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO

Naším hlavním úkolem je podpora rozvoje venkova a podnikatelských aktivit na venkově. Pořádáme semináře, workshopy a nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Podporujeme venkovský cestovní ruch a agroturistiku. Zajišťujeme certifikaci místních produktů a propagaci …

Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je realizace odborného vzdělávání a stáží pro Denní a týdenní stacionáře, Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním …
777 793 720


Spolek LK Dobrá Voda

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro zlepšení kulturního a společenského života v …
723 212 093

MKC Votice

 – Naplánovat trasu
Vytváření prostoru pro komunikaci, poznání a výzkum evropských i neevropských kultur a identit. Vydáváme Votické noviny. Pořádáme veškeré městské akce. K dispozici je databáze podnikatelů a firem, propagační materiály. Nabízíme poradenskou …
317 812 817