Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Budoucnost pro Vendolí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení hájící zájmy občanů i ochranu přírody v …
777 132 660

Náš domov Koclířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení se zaměřením na pomoc potřebným. Pořádání školení a jiných …
461 543 030

Elementy

 – Naplánovat trasu
Podpora obnovy tradičních a udržitelných způsobů obživy, práce s dětmi a mládeží s cílem rozvíjet jejich sounáležitost s lidmi i krajinou kolem. Tvoříme vlastní domácí …
468 000 201

Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku - SPOAP

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a zájmů místních …
466 941 724

Nadace pro rozvoj města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na financování projektů zajišťujících rozvoj města …

OKAP, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se organizováním kulturních akcí. Pořádáme letní kino, plesy, výstavy, besedy a další kulturní …
737 120 872

MAS Litomyšlsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o trvale udržitelný rozvoj …
733 705 320


Východ

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o územní rozvoj, bydlení, možnosti rekreace a životní …
495 221 140

EUTIS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nevládní nezisková organizace prohlubuje povědomí a znalost české veřejnosti i specializovaných skupin o evropské …
777 149 787

Terra nostra - malebný kraj, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj území s ohledem na přírodní i sociokulturní dědictví. Koordinujeme aktivity v oblasti cestovního ruchu. Vyrábíme a distribuujeme informační a propagační tiskoviny. Podporujeme produkci a marketing místních produktů a služeb. Provádíme projektovou pomoc a marketingové …
603 177 263

Město pro lidi

 – Naplánovat trasu
Podpora a propagace regionální kultury a sportu, provoz informačního portálu orientovaného na propagaci …
495 532 972

Místní akční skupina POHODA venkova

Naším hlavním úkolem je podpora rozvoje venkova a podnikatelských aktivit na venkově. Pořádáme semináře, workshopy a nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Podporujeme venkovský cestovní ruch a agroturistiku. Zajišťujeme certifikaci místních produktů a propagaci …

Jiří Širůček

 – Naplánovat trasu
Nabízíme obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
721 851 219