Firmy

Na káře

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující vozíčkáře, jejich rodiny a …
465 421 910

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Děti u nás mohou získat znalosti zálesáka, naučit se pracovat s počítačem, věnovat se sportovním nebo výtvarným aktivitám, případně se mohou pouze sejít povídat si a zahrát …
465 626 140

Sbor dobrovolných hasičů Rybník

 – Naplánovat trasu
Sdružování dobrovolných hasičů. Pořádání soutěží v požárním útoku i zábavných akcí pro …
776 271 836

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Poskytování poradenských, vzdělávacích a sociálních služeb ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice. Zaměřujeme se na řešení akutní krizové situace dětí a mladých lidí a vytvoření záchytné sítě s nabídkou víceúrovňového systému sociální pomoci pro oběti domácího …

Náš domov Koclířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení se zaměřením na pomoc potřebným. Pořádání školení a jiných …
461 543 030

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Králíky

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Klub SHM Sebranice

 – Naplánovat trasu
Provoz křesťanského sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Pořádání národních i mezinárodních …

Pionýrská skupina Přelouč

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
466 955 099

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání. Dále zajišťujeme péči o nemocné či sociálně …
461 639 282Pionýrská skupina Skála

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
777 248 709


Samostatná dětská organizace Vlčata

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmových klubů a akcí pro děti. Prohlubujeme vlastnosti dětí, jako je čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvíjíme zájmy …
723 843 488