Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

České dědictví UNESCO

 – Naplánovat trasu
Správa a propagace památek UNESCO v České republice. Mezi památky UNESCO patří Brno, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Praha, Telč, Třebíč a Žďár nad …
461 653 311

SOPRE CR, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace s cílem doplnit síť služeb sociální prevence. Pomáháme řešit aktuální životní situace. Provozujeme nocléhárnu, denní nízkoprahové centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Součástí naší nabídky je také propustné bydlení - tréninkový …
466 566 901

Charita dětem z.s.

Zabýváme se propagací dětských domovů a vyhledávání talentovaných děti. Nabízíme finanční a materiální pomoc v neziskovém …

Most pro o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci cizincům. Nabízíme služby občanské poradny a poradny pro …
467 771 170

Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže

 – Naplánovat trasu
Pomáháme dětem z dětských domovů vykročit do života, pracujeme s nimi individuálně a dlouhodobě. Pořádáme kurzy přípravy na život, tábory, víkendové akce nebo indidviduální arterapie. Doprovázíme na kurzy nebo na důležité zkoušky. Vydáváme pravidelný …
774 545 013

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Pardubicích

 – Naplánovat trasu
Skupina pořádá náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Nabízíme sportovní i zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé. Dále nabízíme letní tábory pro děti i mládež, jarní lyžování, pěveckou soutěž Muzikantská Cecilka pro mládež, pěvecký festival Cantate Bimbi pro děti a řadu …
461 100 508


Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Poskytování poradenských, vzdělávacích a sociálních služeb ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice. Zaměřujeme se na řešení akutní krizové situace dětí a mladých lidí a vytvoření záchytné sítě s nabídkou víceúrovňového systému sociální pomoci pro oběti domácího …

Textilní banka.cz, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Našim posláním je přispívat ke zlepšování kvality života a zlepšování životního prostředí. Působíme v sociální, humanitární, výchovně-vzdělávací a environmentální …
607 344 344

Římskokatolická farnost Sopotnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
731 402 221


MAS ORLICKO

 – Naplánovat trasu
Administrace strategického plánu …
465 611 150

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
461 312 412

Budoucnost pro Vendolí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení hájící zájmy občanů i ochranu přírody v …
777 132 660