Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oživení, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní neziskovou organizaci, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného …
257 531 983

Občanské sdružení v Remízku

 – Naplánovat trasu
Chceme aktivně ovlivňovat a podporovat chod školy FZŠ a MŠ Barrandov II. Snažíme se zlepšovat komunikaci mezi rodinou a školou, podmínky vzdělávání našich dětí a jiné. Pomáháme škole prosazovat zájmy na úřadech a žádáme o granty. Pořádáme různé akce pro získání finančních …
776 834 969

PERPEDES, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se destinačním managementem, distribucí průvodců a slev na …
224 247 185

Česká centra

 – Naplánovat trasu
Rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné diplomacie a prezentace České republiky v …
234 668 211

Krocan, o.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a krajiny. Našim cílem je prosazování zájmu občanů na informování o plánovaném rozvoji Vysočan a Proseka v předstihu před započetím stavebních prací, sledování projektů, monitorování nákupu a prodeje městských či obecních pozemků na území Prahy …
732 103 330

Institut česko gruzinského rozvoje obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Podpora cestovního ruchu, obchodu, kulturních a sociálních aktivit na území Gruzie a České …
775 206 050

Občanské sdružení Roztyly - Jižní Město II

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských a kulturních akcí ve …
736 524 650

Spravedlivé bydlení v Praze 10

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení fyzických a právnických osob založené na ochranu nájemníků. Zastupuje nájemníky v jednání s radnicí, vládou, zastupiteli či jinými městskými částmi. Chráníme práva nájemníků, snažíme se zamezit prodej jejich bytů, domů či …

Agentura pro evropské projekty management

 – Naplánovat trasu
Podpora mezinárodní projektové spolupráce mezi evropskými regiony a regionálními …
222 968 710

PERPEDES, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se destinačním managementem, distribucí průvodců a slev na …
251 553 252

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblasti regionálního rozvoje a čerpání z fondů EU. Zajišťujeme zpracování projektů pro programy EU, projektové a tendrové dokumentace, analýzy rozvoje, zprostředkování kontaktů nebo zastupování měst a obcí. Organizujeme veřejné zakázky a výběrová …
603 358 603

MAS Dolnobřežansko o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním předmětem činnosti je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které MAS obsluhuje. Zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů k …
724 685 248

Roztoky - město pro život

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských, kulturních a sportovních akcí ve …
606 893 292

Občanské sdružení Přezleťáci

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení prosazující společné zájmy občanů obce Přezletice. Snažíme se udržet přiměřený rozvoj obce s důrazem na zachování hodnot života na …
286 856 777