Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Spolek Hurá na Výlet!

Výlety pro seniory 65 let+ a osoby ZTP za 100 Kč bez předváděcích akcí tzv. šmejdů. Mimo výletů spolek organizuje besedy, přednášky, koncerty a další setkání pro seniory a osoby …

Společnost seniorů a jejich přátel

 – Naplánovat trasu
Provádění činností v oblasti kulturní, společenské, sportovní a umělecké. Nabídka výuky …

Charita Přelouč

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pečovatelské služby seniorům. Naším posláním je pomoc našim spoluobčanům v nouzi. Jde například o pomoc seniorům, matkám s dětmi, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám a osobám, které se ocitly v životní …
(1)
731 402 371

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí

Provozujeme sdružení se zaměřením na pořádání populárně naučných přednášek. Pořádáme besedy pro seniory s lékaři , právníky, psychology či sociálními pracovníky. Dále organizujeme kulturní a společenské akce. Zajišťujeme pronájem vitrín na …

Včela – centrum aktivizačních služeb pro seniory

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro aktivní trávení volného času …
735 726 859

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
495 521 048

Krásný věk

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nepolitickým sdružením, jehož posláním je pomáhat starším lidem vést plnohodnotný, důstojný a kvalitní život. Dále vytvářet rovné příležitosti pro rozvoj kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit vycházející z potřeb …
(1)


Domovinka

 – Naplánovat trasu
Seniorům a občanům se zdravotním postižením nabízíme služby denního stacionáře. Zaměřujeme se také na uplatňování práv, začlenění do společnosti, obstarávání osobních záležitostí, udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy. Zajišťujeme pomoc při chodu vlastní …
327 312 678

Občanské sdružení Podzámčí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o zdravotně postižené a lidi v důchodovém věku. Nabízíme dohled nad seniory v domácnosti, pěstounskou a poručnickou péči. Poskytujeme služby pěstounským rodinám a podporu dysfunkčních …
604 240 344

Pavla Marelová - společnice pro seniory

Nabízím společnost pro seniory, aktivizační činnosti, doprovod k lékaři, masáže, program dle přání klienta. V případě potřeby zajistím nákupy, drobné domácí práce, popřípadě …

Klub seniorů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro …

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Astra

 – Naplánovat trasu
Provoz denního centra pro seniory, kde mohou pobývat po dobu, kdy jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání. Zaměřujeme se na pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
565 532 853

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Pecka

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 138 435