Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům seniorů Michle s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Registrované nestátní sociální a zdravotnické ambulantní zařízení s příjemnou rodinnou atmosférou v klidné části …
(2)
261 222 789

Babí léto

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení zaměřující se na společenskou integraci sociálně znevýhodněných občanů a na práci se …
234 260 429

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - Základní organizace vnitřně postižených

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy. Nabízíme volno-časové aktivity. Pořádáme rekondiční pobyty. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních …
224 812 225

Fosa, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby sociální rehabilitace a osobní asistence pro osoby s mentálním postižením, s obtížemi chování nebo, které dlouhodobě potřebují pomoc. Začínáme s projektem Mohamed k …
271 910 016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 - Nízkoprahový klub seniorů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub …
728 131 922

Komunitní centrum Právě teď

Společenské centrum pro seniory. Nabízíme mnoho aktivit - prostor pro setkávání, vzdělávací a aktivizační programy a kurzy, přednášky, Nordic Walking, různé druhy cvičení, možnosti tvořivých činností či společné aktivity pro seniory a mladší …

Buď Fit Seniore

 – Naplánovat trasu
Nabízíme aktivním seniorům pravidelné vhodné cvičební aktivity pod vedením profesionálů a to v průběhu celého …
602 668 676

Senior Praha

Pořádáme odborný veletrh pro péči a aktivní život …

Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory, s komplexními službami, nadace

 – Naplánovat trasu
Shromažďujeme finance pro výstavbu penzionů pro seniory, čímž se snažíme proces urychlit. Díky tomu umožňujeme seniorům, aby využívali svou iniciativu, vlastnosti a vůli řešit problémy. Dále provozujeme organizační a konzultační centrum. Spolupracujeme s nestátními organizacemi v …

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Občanské sdružení SeniorPro

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je smysluplná podpora a realizace takových projektů a činností, které povedou ke zlepšení péče, služeb a aktivit pro …
722 438 800

REMEDIUM Praha, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seniorům kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity. Pořádáme vzdělávací, pohybové, relaxační, jazykové a taneční kurzy. Zajišťujeme výlety a pobyty. Provozujeme klub pro …
272 739 833

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 - Klub aktivního stáří

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro seniory. Nabízíme přednášky na témata z oblasti bezpečnosti, zdravotnictví či historie, dále kulturní programy, malé výtvarné dílny či poznávací …
775 704 258

Občanské sdružení Helpcare

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu, pomoc a péči o osoby se zdravotním postižením, se sníženou pracovní schopností, děti, seniory, menšiny, sociálně slabé, postižené živelnou pohromou a jinak znevýhodněné osoby ve vztahu k ostatní …
773 267 269