Firmy

Občanské sdružení SeniorPro

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je smysluplná podpora a realizace takových projektů a činností, které povedou ke zlepšení péče, služeb a aktivit pro …
722 438 800

Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory, s komplexními službami, nadace

 – Naplánovat trasu
Shromažďujeme finance pro výstavbu penzionů pro seniory, čímž se snažíme proces urychlit. Díky tomu umožňujeme seniorům, aby využívali svou iniciativu, vlastnosti a vůli řešit problémy. Dále provozujeme organizační a konzultační centrum. Spolupracujeme s nestátními organizacemi v …

Fosa, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby sociální rehabilitace a osobní asistence pro osoby s mentálním postižením, s obtížemi chování nebo, které dlouhodobě potřebují pomoc. Začínáme s projektem Mohamed k …
271 910 016

Komunitní centrum Právě teď

Společenské centrum pro seniory. Nabízíme mnoho aktivit - prostor pro setkávání, vzdělávací a aktivizační programy a kurzy, přednášky, Nordic Walking, různé druhy cvičení, možnosti tvořivých činností či společné aktivity pro seniory a mladší …

REMEDIUM Praha, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seniorům kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity. Pořádáme vzdělávací, pohybové, relaxační, jazykové a taneční kurzy. Zajišťujeme výlety a pobyty. Provozujeme klub pro …
272 739 833

Senior Praha

Pořádáme odborný veletrh pro péči a aktivní život …

Babí léto

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení zaměřující se na společenskou integraci sociálně znevýhodněných občanů a na práci se …
234 260 429

Generace Plus, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc a podporu osobám napříč generacemi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zaměřujeme se na posilování mezigenerační odpovědnosti, spolupráci v rámci rodiny, získávání a předávání odborných poznatků o výchově, vybudování a provozování multigeneračního komunitního …

Velká dobrodružství, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výlety s tajenkou, pohádkové okruhy na hradech a zámcích, pohádkové lesy a výlety pro seniory. Specializujeme se také na naučné stezky a …
244 444 555

Komunitní centrum Louka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme komunitní, kulturní, společenské, vzdělávací a umělecké aktivity především pro …
775 788 930

Svaz důchodců České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svaz důchodců. Chráníme práva a zájmy …
234 462 082

Centrum RoSa z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme seniory a dětí s cílem jejich zapojení do společenského života, rozvíjením jejich schopností a dovedností v oblasti kultury, vzdělávání, sportu atd. Podpora mezigeneračních vztahů se seniory, posílení vědomí sounáležitosti se seniory.Oosvětová zájmová činnost na podporu seniorů a …
234 097 838

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 - Klub aktivního stáří

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro seniory. Nabízíme přednášky na témata z oblasti bezpečnosti, zdravotnictví či historie, dále kulturní programy, malé výtvarné dílny či poznávací …
775 704 258