Firmy

Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991


ŠVAGR: Štáb Víkendových Akcí Gottwaldovských Rodáků

 – Naplánovat trasu
Organizace prázdninových akcí a víkendů pro děti a …
380 602 036

Krebul, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb informačního centra pro mládež. Poskytujeme informace v oblasti cestování, ekologie, práce, vzdělávání, volného času a …
388 424 196

Spolek Medvědí šlápoty - Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá zotavovací akce, tábory a pravidelné schůzky pro děti a …
775 263 697

Ratejna

 – Naplánovat trasu
Aktivity sdružení jsou zaměřeny na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Pořádání koncertů, divadelních představení a pobytových …
605 474 588

Občanské sdružení PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
383 323 920

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. Snažíme se prostřednictvím svých šesti zařízení přistupovat kontinuálně k problematice. Budujeme spokojený život. Poskytujeme například služby v oblasti prevence sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů a rizikového …
722 928 192

Pionýrský oddíl Lvíčata u Větřní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním společenských akcí či táborů pro děti a …
603 211 661

Diecézní centrum života mládeže sv. Floriána

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je informovat mladé o akcích, které probíhají v diecézi, v České republice, případně v zahraničí. Zprostředkováváme kontakt mezi biskupem a mládeží …
731 402 826

Občanské sdružení ve škole i mimo ni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pobytových vzdělávacích zájezdů pro školy a outdoorových a teambuildingových akcí pro …
728 072 164

Cheiron T, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiče na mateřské dovolené. Zajišťujeme pomoc těm, kteří se nacházejí v obtížné životní nebo sociální situaci. Poskytujeme doučování, nejmladší děti se zde učí základním sociálním a hygienickým návykům, individuální komunikaci i soužití v …
603 526 246

Petr Vondruš

 – Naplánovat trasu
Provozuji skautský oddíl. Organizuji hry a aktivity pro …

Pionýr, z. s. - 19. pionýrská skupina Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež od 6 do 14 let. Organizujeme pravidelné schůzky, hry v přírodě či v naší klubovně, jednodenní výlety, víkendové pobyty nebo soutěže. Zaměřujeme se na poznávání přírody, tábornické dovednosti či na tradiční i netradiční …
602 445 285