Firmy

Face 2 Face - volnočasové centrum z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volnočasové centrum pro děti a mládež, při kterým si v netradičním podání rozšíří slovní zásobu v angličtině a dozví se spoustu informací o anglicky mluvících zemní a všeobecný …
774 705 666

Mateřské centrum Vláček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s nabídkou programů, kurzů a volnočasových aktivit. Nabízíme jazykový a divadelní kroužek pro děti. Pro rodiče zajišťujeme kurzy o přirozeném kontaktním rodičovství a komunikaci s dětmi. U těhotných se zaměřujeme na cvičení, masáže a přípravy k …
731 583 388

Jízda

 – Naplánovat trasu
Podpora individuální i skupinové integrace dětí a mládeže s postižením do běžných škol. Nabídka služeb, informací, rad a zájmových aktivit pro rodiče a …
596 412 882

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej

 – Naplánovat trasu
Sdružování polských skautů, oddílů pracujících skupinově či samostatně. Pořádání krátkodobých akcí, táborů a kulturních vystoupení pro veřejnost. Zaměření na děti a mládež ve věku od 6 …

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě. Zajištění aktivizačních služeb rodinám s dětmi do 6 let. Pomoc je poskytována přímo doma u klienta v jeho přirozeném prostředí. Nabízíme pomoc při zajištění chodu domácnosti, v péči o děti a plánování volného …
775 440 801

ASTRA, centrum volného času, Frenštát p.R.

Pořádáme zájmové kroužky, tábory, soutěže a jiné akce pro děti a …

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava

 – Naplánovat trasu
Nabídka sportovních, počítačových, modelářských, uměleckých a zdravotnických …
596 118 610

Turistické středisko Svišti

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vzdělávání dětí a mládeže, pořádání letních táborů i víkendových výletů, pravidelné oddílové schůzky a zábavné hry pro děti. Učíme se zálesáctví, ekologii a turistice. Nabízíme kroužek výtvarné výchovy, keramiky, šachu a …
776 522 996

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kamenec

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Dále pořádáme plesy, kreativní víkendy, vánoční besídky, silvestrovské veselice, antistresové wellness víkendy a další společenské akce. Možnost pronajmutí základny …

YMCA Setkání

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v …
731 625 615

Asociace TOM ČR, TOM 4309 Červánek

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu …
603 920 404

Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone

 – Naplánovat trasu
Dětem a mládeži nabízíme programy, které vedou k minimalizaci jejich ohrožení sociálně patologickými …
599 527 250

Pionýrská skupina Šenov

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na tábornictví, turistiku, kulturu, sport, výlety, setkávání, soutěže, turnaje či na divadlo. Organizujeme schůzky v klubovně, víkendové akce nebo letní …
724 360 242

Občanské sdružení Karavana

 – Naplánovat trasu
Pracujeme s dětmi a mládeží se zaměřením na děti a mládež ze slabších sociálních vrstev a rozvrácených rodin. Pořádáme prožitkové programy. Zaměřujeme se také na organizování klubových akcí, besed, přednášek, víkendových pobytů, divadelních představení, koncertů a …
776 781 322