Firmy

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Moravskoslezského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
603 440 763

YMCA Ostrava - Poruba

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
737 568 983

LOOK4you, z.s.

Organizace v rámci veřejně prospěšné činnosti poskytuje poradenství v mnoha oblastech. Informuje o možnostech využití finanční podpory ze SR, EU a jiných dotacích. Spolupracuje s ostatními sdruženími na nekomerčních nakladatelských a vydavatelských …


Mikasa o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme denní stacionář. Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením. Naším cílem je upozorňovat na chybějící sociální služby, která jsou schopny poskytovat sociální činnosti dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením a s …
774 498 956

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitickým a nezávislým společenstvím neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry, měst a obcí, které spolupracuje na rozvoji území Bohumínska a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů metodou …
730 521 421

Občanské sdružení Madleine

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na podporu kultury, vzdělání a sportu. Organizujeme kulturní eventy pro obce a města, adventní akce, společenské a sportovní aktivity pro dětské domovy. Spolupracujeme také s jinými neziskovými …
599 526 908

Stonax, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora zájmových aktivit v oblasti kultury, rozvoje sociálních a zdravotnických služeb. Péče o regionální školství, životní prostředí a ráz …
558 694 789

Anael

 – Naplánovat trasu
Nezisková organizace poskytuje služby v oblasti vzdělávání, výchovy, kultury a pořádání …
777 963 690

Sociální služby města Havířova - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

 – Naplánovat trasu
Poskytnutí zázemí a pomoci osobám bez přístřeší při zajištění základních životních …
(1)
596 811 405

PIONÝR - PS "SPEKTRUM"

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
602 515 546

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Bystřice nad Olší

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
558 995 010

S.T.O.P.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzděláváním dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného …
775 993 465