Firmy

Dětský svět Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nabízíme dostupný a bezpečný prostor ve výchovně-vzdělávacím a volnočasovém centru. K dispozici jsou sociální pracovnice. Zajišťujeme pořádání sportovních a rukodělných aktivit. Rozvíjíme schopnosti a znalosti v oblastech mezilidských …
583 415 060

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Přímo

 – Naplánovat trasu
Pomáháme dětem školního věku ze sociálně slabých a narušených rodin přímou formou ve spolupráci se školními …
724 008 024

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zájmové kroužky sportovní, přírodovědné, výtvarné i technické. Organizujeme letní tábory. Vedeme družstva aerobiku, basketbalu, volejbalu, stolního tenisu, aikida a další. Provozujeme také klub předškolních dětí, kroužek historického šermu a klub pěstounských …
583 214 212

Rodinné centrum Provázek z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vzdělávání pro rodiče - kurzy, besedy, semináře, workshopy, dále volnočasové aktivity pro rodiče i děti, jednorázové a pobytové akce pro celé rodiny a další. Pořádáme narozeninové oslavy, turnaje v ping pongu, kurzy efektivního rodičovství a jiné. Dále nabízíme cvičení a …
774 105 557

Pionýrská skupina

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
585 036 565

Pionýrská skupina Plši Soběchleby

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a mládež. Nabízíme kapacitu tábora 60 míst, klubovnu, jídelnu i kuchyň. Provádíme různé výlety i vodácké …
776 151 633


Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro děti z romských rodin. Zaměřujeme se na zajištění volnočasových programů. Pořádáme besedy, sportovní aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, hru na hudební nástroje, deskové a společenské hry, výuku práce s PC a nabízíme možnost individuálního …
777 729 525

CIPOS - Centrum informací pro občanskou společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informační servis nevládním neziskovým organizacím. Dále podporujeme integraci ČR do EU a rozvoj občanské společnosti. Nabízíme konzultační služby, organizujeme kulturní i vzdělávací …
582 338 258

Hnutí Žebřík

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se aplikací zážitkové pedagogiky. Působíme na fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a …
774 065 295

Junák - český skaut, Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
732 157 318

Duha klub Dlažka

 – Naplánovat trasu
Nabídka organizace akcí pro děti a mládež, pořádání dětských táborů a kulturních i sportovních …
(1)
733 395 716