Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Středisko volného času Lipník nad Bečvou

Zajišťujeme organizaci volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Provozujeme venkovní, posilovací hřiště a rodinné centrum. Pořádáme zájmové kroužky, dětské taneční, sportovní a tvořivé …

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu studentů ze sociálně slabších rodin poskytováním příspěvků ze studentského fondu na akce pořádané školou tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni studenti školy. Spolupracujeme s vedením a školskou radou při vytváření a naplňování koncepce školy i při řešení dílčích …
582 302 541

NZDM klub Zóna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme místo pro setkávání dětí, mládeže a rodičů s dětmi. Zaměřujeme se na děti, mládež, rodiny a lidi v nouzi. Nabízíme sociální služby a odborné poradenství v nízkoprahovém zařízením dále pomoc rodinám při výchově dětí. Podpora matek s dětmi a posílení zdravého rodinného …
(1)
773 980 992

Hnutí Žebřík

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se aplikací zážitkové pedagogiky. Působíme na fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a …
774 065 295

Pionýrská skupina Dřevohostice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zajišťujeme oddílové schůzky, kluby, víkendové výpravy a …

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Slunce Jeseník

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Dále pořádáme skautské …
736 201 445

Klub SHM Prostějov

 – Naplánovat trasu
Činnost naší organizace vychází z výchovných principů preventivního systému a je inspirovaná životem sv. Jana Boska. Věnujeme se volnému času dětí. Zaměřujeme se na organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
582 344 110

Junák - český skaut, Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
732 157 318

Jeden za druhým, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení, které organizuje dětské zájmové kroužky, jakými jsou Bystrovanský šraml, výtvarný kroužek a fotokroužek. Vyhledáváme a organizujeme další podobné volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi školního i předškolního věku. Pořádáme výlety do …
721 048 805

Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro děti z romských rodin. Zaměřujeme se na zajištění volnočasových programů. Pořádáme besedy, sportovní aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, hru na hudební nástroje, deskové a společenské hry, výuku práce s PC a nabízíme možnost individuálního …
777 729 525

SK SAM - Sportovní aktivity mládeže Olomouc

 – Naplánovat trasu
Zajištění sportovních aktivit pro děti a mládež se zaměřením na …
605 765 096

Rodinné centrum Provázek z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vzdělávání pro rodiče - kurzy, besedy, semináře, workshopy, dále volnočasové aktivity pro rodiče i děti, jednorázové a pobytové akce pro celé rodiny a další. Pořádáme narozeninové oslavy, turnaje v ping pongu, kurzy efektivního rodičovství a jiné. Dále nabízíme cvičení a …
774 105 557