Firmy

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Libochovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, jenž pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory pro děti a …

Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Poskytujeme bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Pomoc a podpora v nesnadných životních situacích. Nabízíme sociální poradenství v krizi. Pořádáme preventivní programy, výchovné, vzdělávací či aktivizační …
775 713 801

Sdružení Romano jasnica - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé. Nabízíme dětem a mládeži smysluplné trávení volného času, pomáháme jim při řešení jejich obtížných životních situací, přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů, prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjíme …
475 501 774

Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
607 986 465

Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dům dětí a …
417 861 457

TOOCAN HELP o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme volnočasové kroužky. Nabízíme cvičení pro rodiče s dětmi. Věnujeme se také veletrhu podnikání. Provozujeme bazárek pro děti. Organizujeme semináře, workshopy pro děti i dospělé a další společenské i kulturní akce. Vydáváme …
723 933 559

Benjamínek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum pro rodiny s dětmi do pěti let. Zajišťujeme cvičení maminek s dětmi. Organizujeme kulturní a společenské akce. Dále nabízíme hlídání …
731 140 338

Občanská poradna Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství občanům v tíživé životní situaci. Mezi cílové skupiny poradny patří zejména osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané a osoby v …
(2)
477 070 007

Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Děčín

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na tábornictví, turistiku, kulturu, sport, výlety, setkávání, soutěže, turnaje či na divadlo. Organizujeme schůzky v klubovně, víkendové akce nebo letní …

Focus Teplice z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme s domem dětí a mládeže na programech prevence sociálně patologických jevů, drogové prevenci, resocializaci a zaměstnávání ohrožených skupin …
417 538 840

Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina Podbořany

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
737 145 213

Rodinné centrum Slunečník o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení a naším cílem je zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, vytvářet prostředí pro setkávání osob všech generací a podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, seminářů a …
(1)
725 176 939

TOM 19180 Prachová

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu …
602 445 534