Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

YMCA Děčín

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Pořádání letních i zimních táborů, jednodenních či vícedenních výletů, dobrovolnických projektu, seminářů, školení, festivalů a …
602 162 178

Občanská poradna Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství občanům v tíživé životní situaci. Mezi cílové skupiny poradny patří zejména osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané a osoby v …
(2)
477 070 007

Cvrček

 – Naplánovat trasu
Pořádání volnočasových aktivit nejen pro děti. Organizování sportovních, výtvarných, jazykových, hudebních, počítačových a dalších …
604 553 597

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní …
739 066 938

Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost na Špičáku

 – Naplánovat trasu
Nabízíme organizování aktivit dětí a mládeže, agroturistiky, víkendových a prázdninových pobytů. Zajišťujeme veřejné sbírky. Nabízíme jízdy na koních pro veřejnost. Zaměřujeme se také na enviromentální výchovu. Pořádáme letní tábory s mnoha volnočasovými a sportovními …
737 177 432

TOM 21201 LIPOVÁČEK

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu …
777 925 931

BEZ NUDY

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí bez věkového omezení. Organizování letních a zimních táborů a víkendových akcí pro členy. Akce jsou pořádány především v období letních či jarních …
775 257 625

Sdružení Romano jasnica

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné sociální poradenství, pomoc sociálně slabým a obhajobu práv i zájmů spoluobčanů. Provozujeme terénní program a volnočasové aktivity pro …
702 289 535

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory pro děti a …

Centrum pro rodinu Ovečka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy pro rodinu, děti a mládež. Snažíme se podporovat a posilovat úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Vytváříme prostor pro rozvoj místní komunity, vzájemná setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání a vyplnění volného času pro rodiče s dětmi na rodičovské …
475 212 314

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Štětí

Jsme dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností. Pořádáme společenské akce i tábory pro …

TOOCAN HELP o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme volnočasové kroužky. Nabízíme cvičení pro rodiče s dětmi. Věnujeme se také veletrhu podnikání. Provozujeme bazárek pro děti. Organizujeme semináře, workshopy pro děti i dospělé a další společenské i kulturní akce. Vydáváme …
723 933 559

Focus Teplice z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme s domem dětí a mládeže na programech prevence sociálně patologických jevů, drogové prevenci, resocializaci a zaměstnávání ohrožených skupin …
417 538 840

Teen Challenge International ČR

 – Naplánovat trasu
Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve …
412 386 429