Firmy

Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
724 091 259

Kamínek

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklorního souboru. Soubor čítá více jak 40 dětí ve věku 3 - 19 …
776 649 479

Agentura Free Time Jemnice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových, sportovních a kulturních aktivit pro děti i mládež. Pořádáme karnevaly, divadelní představení, pálení čarodějnic nebo stavění …
737 925 685

Portimo, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj sociálních služeb v regionu. Nabízíme programy primární prevence a realizaci dobrovolnických programů. Zaměřujeme se na prosazování zájmů klientů, dbát na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociální péče s ohledem na dostupnost a potřeby obyvatel …
566 615 217

Junák - český skaut, středisko Moravská orlice Moravské Budějovice

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí pro děti formou sportovních klání, kulturních večerů, jedno i více denních pobytů , zážitkových kurzů a táborů. Nabízíme montáž nízkých i vysokých lanových překážek na soukromé …
604 251 512

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina T.O. Mešnice

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých zabývající se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností. Sdružení je tvořeno 18 pionýrskými skupinami s 872 …
605 878 257

Spolek Katolického domu v Křižanově

Pořádáme letní tábory pro děti a kulturní akce. Nabízíme pronájem prostorů pro …

Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností, obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporujeme tvorbu a naplňování sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení zájmové …
777 248 710

Římskokatolická farnost Dolní Cerekev

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovních setkání. Zajišťujeme organizaci společenských akcí, besídek a aktivit pro mládež i …

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Luka nad Jihlavou

Organizace pořádá společenské a sportovní akce, pravidelné brigády či tábory, schůzky, vycházky, tvořivé večery pro děti a …

ICM Třebíč

 – Naplánovat trasu
Provozujeme informační centrum pro mládež. Poskytujeme přihlášky na SŠ, VŠ včetně poradenství při vyplňování, kopírovací služby, pořádání workshopů a besed. K dispozici je …
777 324 131

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Výšina

Provozujeme spolek, který se věnuje výchovné práci s mládeží ve volném čase. Pořádáme společenské akce i tábory pro děti a …

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro děti a mládež či terénní sociální práce. Realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
739 389 231