Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Úsvit zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

 – Naplánovat trasu
Zajištění péče o mentálně postižené v chráněném bydlení. Služby poskytujeme lidem s lehkou, středně těžkou či těžkou mentální retardací, s přidruženým zdravotním, smyslovým i tělesným oslabením a s poruchou sociální adaptace na širší …
569 421 520

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Třešť

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 445 169

Benediktus z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu a pomoc lidem s postižením. Zajišťujeme sociální služby a vytváříme chráněná pracovní místa. Pomáháme při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Pořádáme společenské a kulturní akce pro …
731 402 233

Centrum Zdislava

 – Naplánovat trasu
Poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, rozvíjení schopnosti komunikace, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování do …
566 598 180

Oblastní charita Jihlava - Adapta

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory osobám se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením a sociálním znevýhodněním. Zajišťujeme stravu, ubytování a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
733 755 995

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Nové Město na Moravě

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
566 615 550

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování denní péče lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Pořádáme kurzy zaměřené na motivaci a podporu při hledání zaměstnání, sociálních dovedností i obsluhy komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti na potřeby při výkonu práce, finanční …
568 423 948

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
736 486 087

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
737 768 950

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Kamenice nad Lipou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
608 142 610

Europa Circulus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro zdravotně …
731 200 871

Centrum LADA - občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 – Naplánovat trasu
Nabídka denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací, akviziční a sociálně terapeutické činnosti či zprostředkování kontaktu se společenských …
776 733 008

Oblastní charita Třebíč - Paprsek naděje

 – Naplánovat trasu
Pomoc lidem dlouhodobě psychicky nemocným ke zkvalitnění jejich života, pomoc při jejich začleňování do společnosti či při uplatňování jejich …
568 420 200

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace kraj Vysočina, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
568 896 167