Firmy

Benediktus z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu a pomoc lidem s postižením. Zajišťujeme sociální služby a vytváříme chráněná pracovní místa. Pomáháme při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Pořádáme společenské a kulturní akce pro …
731 402 233

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice, okresní organizace Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Nabídka konzultačních služeb ke stavebním projektům a vypracování návrhů bezbariérových úprav všech druhů …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Telč

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování denní péče lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Pořádáme kurzy zaměřené na motivaci a podporu při hledání zaměstnání, sociálních dovedností i obsluhy komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti na potřeby při výkonu práce, finanční …
568 423 948

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Středisko rané péče

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajištění péče dětem se zdravotním postižením v jejich raném věku a podpora celé rodiny. Nabízíme pomoc při budování sebedůvěry, výběru předškolního či školního zařízení, terapeutické aktivity, podporu a posilování rodičovských kompetencí a …
569 421 063

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
728 193 264

Dílna pro úpravu odpadů Maleč, s.r.o.

Provoz chráněné dílny. Dílna je vybavena pro drobné manuální a lehké technické …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Kamenice nad Lipou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
608 142 610

Česká asociace basketbalu na vozíku, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme handicapované basketbalisty za účelem prosazování společných …
608 635 561

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a …
605 938 015

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a zajišťování kulturních a vzdělávacích aktivit pro lidi, kteří jsou odkázáni na invalidní …
(1)
777 795 860

Centrum LADA - občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 – Naplánovat trasu
Nabídka denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací, akviziční a sociálně terapeutické činnosti či zprostředkování kontaktu se společenských …
776 733 008

Centrum Zdislava

 – Naplánovat trasu
Poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, rozvíjení schopnosti komunikace, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování do …
566 598 180

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Třebíč

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme poradenství. Zajišťujeme rehabilitační, rekondiční, integrační a víkendové pobyty, jednodenní výlety, exkurze, kulturní a jiné společenské …
605 741 016