Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum Zdislava

 – Naplánovat trasu
Poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, rozvíjení schopnosti komunikace, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování do …
566 598 180

Centrum LADA - občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 – Naplánovat trasu
Nabídka denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací, akviziční a sociálně terapeutické činnosti či zprostředkování kontaktu se společenských …
776 733 008

Europa Circulus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro zdravotně …
731 200 871

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálněprávního poradenství osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám a seniorům a specifického poradenství. Nabídka zapůjčení kompenzačních pomůcek. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování …
569 427 614

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
737 768 950

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Jemnice

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
728 437 321

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace kraj Vysočina, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Světlá nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
569 456 458

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Humpolec

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
723 555 299

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování denní péče lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Pořádáme kurzy zaměřené na motivaci a podporu při hledání zaměstnání, sociálních dovedností i obsluhy komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti na potřeby při výkonu práce, finanční …
568 423 948

Vrátka

 – Naplánovat trasu
Pomáháme zdravotně postiženým lidem k zapojení do společnosti. Zajišťujeme zprostředkování práce, zaměstnáváme a vzděláváme zdravotně tělesně …
777 010 226

Tyfloservis, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nevidomým a slabozrakým lidem, kteří se chtějí stát co nejvíce samostatnými, nabízíme poradenství, výběr vhodných pomůcek a nácvik konkrétních dovedností. Učíme péči o domácnost, chůzi v prostoru, Braillovo písmo, psaní na klávesnici a další dovednosti. Poskytujeme bezplatnou sociální …
567 307 571

Oblastní charita Třebíč

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem a dospělým se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního postižení či nemoci. Pomáháme začlenit se do běžného života. Zajišťujeme dopravu autem na vyřízení osobních záležitostí i na různé kulturní a společenské akce, či návštěvy …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace Hrotovice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace pro zdravotně postižené civilizačními chorobami. Pořádáme rekondiční pobyty pro kardiaky, respiriky a diabetiky, kurzy zdravé výživy, cvičení v tělocvičně, plavání v bazéně, vycházky do přírody či zájezdy na divadelní představení. Organizujeme členské …