Firmy
Řazení výsledků: výchozí |



Občanská inspirace

 – Naplánovat trasu
Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce a problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické …
721 770 462

ZONTA - Klub Praha Bohemia

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace sdružující ženy činné ve výkonných funkcích, které si předsevzaly zlepšit úděl žen i dětí. Organizace nabízí možnost pomáhat jak v lokálním, tak v celosvětovém měřítku, rozvoj manažerských schopností díky působení v klubových funkcích na různé úrovni, další …
603 841 185

Občanská inspirace

 – Naplánovat trasu
Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce a problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické …
721 770 462

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní ženskou organizaci působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Poskytujeme motivační a PC kurzy či služby právní, psychologické i sociální poradny. Provádíme motivační, kariérové a podnikatelské …
257 003 283

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

 – Naplánovat trasu
Cílem našeho sdružení je poskytnout pomoc osamělým ženám po rozvodu a obětem domácího násilí. Spolupracujeme se státními orgány v případech domácího násilí. Nabízíme týraným ženám azylové ubytování a usilujeme o zakotvení utajenosti azylového ubytování pro oběti domácího násilí …
241 432 466

Sdružení žen Aglow v České republice

 – Naplánovat trasu
Pořádání křesťanských setkání pro …
608 331 668

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolek s celorepublikovým působením sdružující ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy a je zároveň otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci. Na adrese je sídlo …
257 003 283

Klub pro ženy Dámská jízda o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme setkání pro …

Studio pro ženy, s.r.o.

Nabízíme cvičení pro starší, těhotné ženy a ženy po porodu. Specializujeme se na přípravu na porod. Organizujme kurzy vaření příkrmů, plavání kojenců, pilates, břišního tance, plavání a jógy. Zajišťujeme masáže a rehabilitace. Poskytujeme školení tatínků k porodu a v oblasti péče o …

TOP CENTRUM PODNIKATELEK Česká republika, z.s.

 – Naplánovat trasu
Projekt je zaměřen na podporu žen, podnikatelek a manažerek v Jihomoravském kraji k zahájení či rozvoji podnikání nebo úspěšném návratu na trh práce po rodičovské …
777 553 358

Asociace pro vzdělávací iniciativy a sociální pomoc

 – Naplánovat trasu
Pořádání kurzů a seminářů se zaměřením na vzdělávací aktivity pro ženy. Nabídka výuky německého, anglického a španělského jazyka a křesťanského …
233 375 640