Firmy

MÚ Ivančice - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena Městskému úřadu Ivančic. Vedeme evidenci nájemních a jiných smluv. Na tomto odboru je možno vyřídit záležitosti týkající se obecních pozemků a staveb. Řešíme poplatky za reklamní …
546 419 430

MÚ Vracov - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme veškeré investiční akce na území města, které jsou financovány z rozpočtu města a pronájmy pozemků, které jsou v majetku města. Zabýváme se správou, údržbou, prodejem a privatizací domovního a bytového fondu. Zařizujeme výběrová řízení dodavatelů …
518 628 645

ÚMČ Brno-Kohoutovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence svěřeného majetku města a v součinnosti s dalšími odbory ÚMČ zajišťování komplexní správy tohoto majetku. Odbor zajišťuje agendu veřejných sbírek. Zabývá se výdejem rybářských lístků a vydává souhlas ke zvláštnímu užívání …
547 130 579


MÚ Židlochovice - Odbor investic a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
547 426 044

ÚMČ Brno-Slatina - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy svěřeného majetku městské části a agendy místních poplatků, vydávání rybářských lístků a vedení evidence zemědělských podnikatelů. Obor obstarává vypovídání nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a …
533 433 581

MÚ Šlapanice - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů včetně zajištění investiční …
533 304 360

MÚ Modřice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad se zaměřuje na správu majetku města a majetkoprávních vztahů a na zajištění investiční výstavby. Vede evidenci nemovitého majetku města, zpracovává koncepci bydlení, rozbory potřeb bydlení a stav bytového fondu v majetku města. Spravuje agendu pojmenování ulici a číslování …
537 001 016

ÚMČ Brno-střed - Odbor investiční a správy bytových domů

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje investiční akce, které jsou organizovány městskou částí. Dále vykonává funkci investora veřejných staveb a stará se o jejich koordinaci. Zpracovává podklady pro poskytování půjček a vyřizuje stížnosti a námitky související s …
542 526 280

MÚ Dubňany - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
518 698 523

Magistrát města Brno - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání plánu rozvoje spravovaných zařízení. Zajišťování právní agendy spojené s výkonem správy majetku města. Odbor kontroluje čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočtu. Provádí kontroly a odstraňování sprejerských …

MÚ Slavkov u Brna - Odbor investic a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
544 121 106

Městský úřad Hustopeče - Odbor regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Provádíme přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města včetně vytváření, údržby a rozvoje geografického informačního systému správního obvodu. Vykonáváme dohled na naplňování zákona o podpoře sportu i knihovnického zákona v rámci města. Zajišťujeme evidenci válečných …
519 441 094

ÚMČ Brno-jih - Bytový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy svěřených bytových domů včetně ekonomického provozu. Odbor zajišťuje výběr nájemného, evidenci a vymáhání dluhů. Kontroluje využívání bytového fondu včetně společných prostor a nebytových …
545 427 577