Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Brno-Slatina - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy svěřeného majetku městské části a agendy místních poplatků, vydávání rybářských lístků a vedení evidence zemědělských podnikatelů. Obor obstarává vypovídání nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a …
533 433 581

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor majetkový a investiční

 – Naplánovat trasu
Správa bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku města. Odbor zajišťuje technický dozor na stavbách menšího rozsahu. Vede seznam oprav a investic. Věnuje se pronájmům svěřených pozemků, regeneracemi bytových fondů a inventarizacemi …
546 125 140

MÚ Tišnov - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Úřad spravuje majetek města a jeho majetkoprávní vztahy. Zajišťuje investiční výstavby. Vede evidenci bytů v majetku města. Vyjadřuje se k prodeji, směně či nákupu pozemků města. Zabezpečuje činnosti spojené s mapováním obecního majetku. Dále zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí …
549 439 851

Magistrát města Brno - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města. Odbor zařizuje výběrová řízení dodavatelů investic. Odbor projednává a zpracovává návrhy obchodních smluv. Zabývá se návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů …

MÚ Rosice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Odbor zajišťuje výběr poplatků ze vstupného, ze psů, za provoz hracích automatů, vymáhání pohledávek, evidenci majetku města. Další náplní odboru je metodická činnost pro školská zařízení, komunikace mezi školskými zařízeními a krajským …

MÚ Znojmo - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Správa bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku …
515 216 320

MÚ Břeclav - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Provádíme veškeré převody nemovitého majetku města a spravujeme veškerý nemovitý …
519 311 445

MÚ Slavkov u Brna - Odbor investic a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
544 121 106

Magistrát města Brno - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání plánu rozvoje spravovaných zařízení. Zajišťování právní agendy spojené s výkonem správy majetku města. Odbor kontroluje čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočtu. Provádí kontroly a odstraňování sprejerských …

ÚMČ Brno-Židenice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku městské části. Odbor vyřizuje žádosti o pronájmech pozemků a prodejích nemovitého majetku. Dále poskytuje informace o majetku a o cenách pozemků ve vlastnictví …
548 426 180

ÚMČ Brno-Chrlice - Odbor majetku a ochrany obyvatel

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence nemovitého majetku města, zpracovávání koncepce bydlení, rozborů potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města. Odbor provádí aktualizaci agendy návrhů fyzických a právnických osob na dispozice s majetkem …
545 427 212

ÚMČ Brno-Kohoutovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence svěřeného majetku města a v součinnosti s dalšími odbory ÚMČ zajišťování komplexní správy tohoto majetku. Odbor zajišťuje agendu veřejných sbírek. Zabývá se výdejem rybářských lístků a vydává souhlas ke zvláštnímu užívání …
547 130 579

MÚ Hodonín - Odbor investic a údržby

 – Naplánovat trasu
Odbor spravuje majetek města, majetkoprávní vztahy. Zajišťuje investiční výstavby, dokumentace pro územní řízení k jednotlivým akcím a projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Řídí a koordinuje práce při výstavbě nových objektů, kde je město investorem. Pečuje o pořádek a čistotu ve …
518 316 442

ÚMČ Brno-jih - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy svěřeného majetku městské části a agendy místních poplatků, vydávání rybářských lístků a vedení evidence zemědělských podnikatelů. Odbor obstarává vypovídání nájemních smluv o nájmu nebytových prostor a …
545 427 528