Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Slavkov u Brna

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti a vede živnostenský …
544 121 142

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Provádění zkoušek učitelů autoškol, přijímání návrhů na změnu dopravního značení, rozhodování o uzavírkách pozemních …
541 653 370

Vranovice - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1257. Obec se nachází v nadmořské výšce 177 metrů. Na území žije 2102 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Obec je vybavena základní, mateřskou i základní školou, lékárnou stomatologickou a gynekologickou ordinací i lékařkou pro dospělé, děti i …
519 433 103

MÚ Kyjov - Odbor organizační a právní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby úřadu včetně prezentace města ve sdělovacích prostředích. Vyhotovujeme smlouvy, zastupujeme město v soudních sporech a vedeme evidenci právních předpisů a norem. Poskytujeme konzultace občanům ve věcech …

MÚ Blansko - Odbor komunální údržby

Zajišťujeme správu a údržbu veřejných prostor i městské zeleně. Kontrolujeme nakládání s odpady a připravujeme i realizujeme údržbu a stavební úpravy bytových a nebytových prostor v majetku města. Zaměřujeme se na dopravní obslužnost a provoz …

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor bytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy bytového fondu ve věcné a finanční rovině. Zpracovávání rozborů potřeb bydlení a stavu bytového fondu. Odbor vyřizuje stížnosti nájemníků v obecních bytech a sleduje hospodaření obecního bytového fondu. Zabývá se vyhodnocováním údajů žadatelů o obecní …
546 125 160

MÚ Kunštát - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
515 534 311

MÚ Ivančice - Odbor informačních systémů

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a systematický rozvoj počítačové sítě úřadu, dále pořizování, provoz a údržbu počítačové techniky i programového vybavení, provoz při změnách projektů informačních a komunikačních systémů a rozvoj eGovernementu v …
546 419 488

ÚMČ Brno-Starý Lískovec - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje funkci sekretariátu a podatelny, ověřování opisů listin a pravosti podpisů a organizačně-technické zabezpečení voleb. Odbor vede matriční agendy a rozhoduje ve věci změny jména a příjmení. Zabývá se ověřováním pravosti listin a podpisů. Přijímá nahlašování ztrát občanských …
547 139 242

MÚ Velké Opatovice - Odbor technicko-hospodářský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajišťováním správy veřejných prostor města a …
516 477 321

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor všeobecný

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb, organizuje výběrová řízení, řeší stížnosti a pečuje o veřejnou zeleň. Zabývá se projednáváním přestupků a vede agendu veřejných sbírek v územním obvodu. Kontroluje správnost úklidu budovy …
549 523 560

MÚ Vyškov - Útvar interního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vnitřní kontrolou činnosti odborů a oddělení úřadu a nakládání s finančními a hmotnými prostředky. Kontrolujeme organizace zřízené městským obvodem a také příjemce finanční …
517 301 209

MÚ Boskovice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme územní rozvoj ve městě a příslušné plánovací …
516 488 777

Živnostenský úřad Znojmo

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Zajištění agendy zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem o …
515 216 510