Firmy

MÚ Blansko - Odbor komunální údržby

Zajišťujeme správu a údržbu veřejných prostor i městské zeleně. Kontrolujeme nakládání s odpady a připravujeme i realizujeme údržbu a stavební úpravy bytových a nebytových prostor v majetku města. Zaměřujeme se na dopravní obslužnost a provoz …

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Provádění zkoušek učitelů autoškol, přijímání návrhů na změnu dopravního značení, rozhodování o uzavírkách pozemních …
541 653 370

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání koncepce kultury v působnosti města, zajišťování kulturních akcí pořádaných magistrátem. Odbor se zabývá realizacemi nových výtvarných děl, památníků a pamětních desek, stará se o údržbu a úpravy pomníků, památníků, pamětních desek a plastik. Poskytuje dotace na kulturní …
541 213 632

ÚMČ Brno-Tuřany - Odbor všeobecný

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb, organizuje výběrová řízení, řeší stížnosti a pečuje o veřejnou zeleň. Zabývá se projednáváním přestupků a vede agendu veřejných sbírek v územním obvodu. Kontroluje správnost úklidu budovy …
545 128 232

MÚ Židlochovice - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
547 428 740

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - Odbor bytový

 – Naplánovat trasu
Správa bytového fondu sestávajícího z bytových domů a pozemků tvořících s bytovými domy jeden celek, a to včetně technických zařízení v těchto domech. Odbor zařizuje prodloužení nájemní smlouvy, ukončení nájmu a žádosti o souhlas s podnájmem. Dále se zabývá se opravami a haváriemi v domech a …
541 421 719

Živnostenský úřad Slavkov u Brna

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti a vede živnostenský …
544 121 142

MÚ Znojmo - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Správa agendy občanských průkazů, pasů, evidence obyvatel, registru vozidel a registru řidičů a poskytování služeb Czech …
(1)
515 216 372

MÚ Vracov - Odbor výstavby a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Vydáváme stavební povolení a souhlas s provedením záměru. Zabýváme se správou …
518 628 193

ÚMČ Brno-Líšeň - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje, koordinuje a metodicky usměrňuje oblast organizace a řízení úřadů městské části. Má na starosti zadávání zakázek. Zajišťuje organizační a technické zabezpečení výpočetní techniky. Stará se o zabezpečení správy poplatků za užívání veřejného …
544 424 840

Obec Střelice - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním územních a kolaudačních rozhodnutí a stavebních …
547 427 415

ÚMČ Brno-střed - Odbor bytový

 – Naplánovat trasu
Správa bytového fondu, sestávajícího z bytových domů a pozemků tvořících s bytovými domy jeden celek, včetně technických zařízení v těchto domech. Odbor zařizuje prodloužení nájemní smlouvy, ukončení nájmu a žádosti o souhlas s podnájmem. Zabývá se opravami a haváriemi v domech a …
542 526 289

Živnostenský úřad Znojmo

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Zajištění agendy zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem o …
515 216 510

MÚ Vyškov - Útvar interního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vnitřní kontrolou činnosti odborů a oddělení úřadu a nakládání s finančními a hmotnými prostředky. Kontrolujeme organizace zřízené městským obvodem a také příjemce finanční …
517 301 209