Firmy

MÚ Vrbno pod Pradědem - Majetkoprávní odbor

 – Naplánovat trasu
Prodej a pronájem majetku města. Nákup nemovitostí, staveb a pozemků pro potřeby města. Vyřizování agendy týkající se …
554 795 113

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedeme evidenci a registr smluv či dohod vzniklých při závazkových vztazích. Zaměřujeme se na privatizaci domovního a bytového …
599 430 252

MÚ Rychvald - Odbor bytový a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Odbor se stará o opravy a údržbu bytových …
596 543 039

MÚ Jablunkov - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investic, správy místních komunikací a veřejného osvětlení, válečných hrobů. Spravujeme byty a nebytové prostory, pozemky i lesní hospodářství. Vyřizování žádostí o odkoupení, odprodej a směnu pozemků v majetku …
558 340 660

MÚ Bohumín - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …

MÚ Bruntál - Odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
554 706 246

ÚMO Ostrava - Nová Ves - Úsek správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
599 419 301

MÚ Studénka - Odbor rozvoje města a investic

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Zajištění evidence nemovitého majetku, identifikace nemovitostí a zpracování katalogových listů parcel pro výstavbu rodinných …
556 414 323

MÚ Odry - Odbor správy nemovitého majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku a majetkoprávních …
556 768 120

MÚ Brušperk - Odbor financí, majetku a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
558 666 449

MÚ Frýdlant nad Ostravicí - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů i zajištěním investiční výstavby. Zaměřujeme se koupi a prodej městského majetku, poskytujeme pronájem pozemků, nebytových prostor. Dále vedeme správu komunikací, veřejného osvětlení, městského …
558 604 160

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor majetkové správy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme úkoly týkající se majetku, jehož správa je svěřena městskému obvodu. Vedeme evidenci nájemních a obdobných smluv. Vyřizujeme žádosti týkající se obecních pozemků a …
599 410 041

MÚ Klimkovice - Odbor hospodářsko-technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se technickými, provozními a hospodářskými potřeby úřadu. Provádíme investiční výstavbu, rekonstrukce a modernizace bytových domů i …

Město Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Odbor majetku, rozvoje a investic. Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
556 768 236