Firmy

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme legislativní, právní, poradenské a konzultační činnost pro členy zastupitelstva městského obvodu a pro potřeby úřadu. Řešíme stížnosti, přestupková řízení a petice. Zajišťujeme vymáhání nedobrovolného plnění finančních …
599 430 335

Magistrát města Opava - Odbor kancelář primátora

 – Naplánovat trasu
Odbor se stará o organizaci kulturních akcí a festivalů pořádaných městem. Dále o propagaci města a veškeré aktivity spojené se zahraniční spoluprací města. Součástí odboru kancelář primátora organizačně spadá také tisková mluvčí města. Zajišťujeme vydávání městského zpravodaje …

MÚ Město Albrechtice - Odbor sdělovacích prostředků a IT

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba informačních technologií města, zajištění provozu kabelové televize. Mezi další činnosti odboru patří zajištění zpravodajství, reklamy v kabelové televizi, správa webových stránek města včetně elektronické úřední …
554 637 368

MÚ Jablunkov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol či dopravních přestupků. Zajištění služeb pro oblast provozování motorové dopravy a taxislužby, vydávání ŘP a jejich duplikátů, provádění zápisu přestupků a bodů do registru …
558 340 680

MÚ Bohumín - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb …

MÚ Bruntál - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydáváme doklady - občanské průkazy, pasy a …
554 706 231

Magistrát města Opava - Odbor rozvoje města strategického plánování

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje procesy týkající se čerpání dotačních peněz. Monitoruje všechny možnosti získání externích finančních zdrojů. Odbor pracuje na koncepčních rozvojových dokumentech, řeší problematiku rozvojových ploch a poradenství v souvislosti s čerpání …

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnost v oblasti dopravy a silničního hospodářství, komunálních služeb a veřejně prospěšných prací. Vydáváme lovecké a rybářské lístky. Podílíme se na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Evidujeme trvalé označování psů a jejich …
599 410 050

Město Nový Jičín - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje, koordinuje a metodicky usměrňuje oblast organizace a řízení úřadů městské části. Má na starosti zadávání zakázek. Zajišťuje organizační a technické zabezpečení výpočetní techniky. Stará se o zabezpečení správy poplatků za užívání veřejného …
556 768 305

ÚMO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává státní správu na úseku pozemních komunikacích jako příslušný silniční správní úřad, příslušný správní úřad na úseku provozu na pozemních komunikacích, speciální stavební úřad, ochrany přírody či životního prostředí. Zajišťuje správu místních komunikací III. a IV. …
599 459 214

MÚ Vrbno pod Pradědem - Požární ochrana

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá protipožárním a jiným zajištěním vedoucí k bezpečnému chodu města a jeho okolí. Dále se stará o požární prevenci a výchovu dětí v požární ochraně a ochraně …
554 795 124

ÚMO Ostrava - Poruba - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme funkci sekretariátu, podatelny a organizačně-technické zabezpečení voleb. Zabýváme se ověřováním opisů listin a pravosti podpisů. Provozujeme městský informační systém, spravujeme počítačové sítě, vedeme evidenci publikací a zabezpečuje realizaci platové politiky …
599 480 201

ÚMO Ostrava - Lhotka - Úsek rozpočtu a finančního hospodaření

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na místní poplatky za psy, označování psů a evidenci jejich …
599 428 205

MÚ Hlučín - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Poskytování právnických …
595 020 206