Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMO Ostrava - Lhotka - Úsek rozpočtu a finančního hospodaření

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na místní poplatky za psy, označování psů a evidenci jejich …
599 428 205

Magistrát města Opava - Kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Odbor se stará především o podpůrnou činnost zaměstnanců města, vede evidenci hmotného majetku, zajišťuje autodopravu, úklid budov magistrátu a opravu majetku. Dále organizuje …

Magistrát města Frýdek-Místek - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Správa, inovace a údržba informačních technologií. Vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti informačních technologií. Správa a zabezpečení …

Magistrát města Opava - Odbor kancelář primátora

 – Naplánovat trasu
Odbor se stará o organizaci kulturních akcí a festivalů pořádaných městem. Dále o propagaci města a veškeré aktivity spojené se zahraniční spoluprací města. Součástí odboru kancelář primátora organizačně spadá také tisková mluvčí města. Zajišťujeme vydávání městského zpravodaje …

MÚ Třinec - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Nabídka řešení krizových situací, ochrany před povodněmi, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany utajovaných …
558 306 180

MÚ Orlová - Právní odbor

 – Naplánovat trasu
Poskytuje právnické služby. Řeší stížnosti, podání a podněty občanů. Vede evidenci oznámení o činnosti, majetku a příjmech města. Nabízí právní poradenství pro vedení města a jeho orgány. Zajišťuje vymáhání pohledávek, vnitřní kontrolu odboru a oddělení městského …
596 581 222

ÚMO Ostrava - Polanka nad Odrou - Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje veřejné zakázky, komunální služby, požární ochranu, údržbu či investiční …
599 425 112

ÚMO Ostrava-Martinov - Úsek vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úsek zabezpečuje označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy, úřední desky úřadu městského obvodu, vydávání potvrzení pro uplatnění práva v cizině či spisovou službu úřadu městského …
599 423 103

MÚ Vrbno pod Pradědem - Požární ochrana

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá protipožárním a jiným zajištěním vedoucí k bezpečnému chodu města a jeho okolí. Dále se stará o požární prevenci a výchovu dětí v požární ochraně a ochraně …
554 795 124

MÚ Město Albrechtice - Odbor sdělovacích prostředků a IT

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba informačních technologií města, zajištění provozu kabelové televize. Mezi další činnosti odboru patří zajištění zpravodajství, reklamy v kabelové televizi, správa webových stránek města včetně elektronické úřední …
554 637 368

ÚMO Ostrava - Poruba - Útvar civilní ochrany a zastupitelstva

 – Naplánovat trasu
Útvar se zaměřuje na hospodářská opatření pro krizové stavy, integrovaný záchranný systém, krizová řízení či …
599 480 402

Město Nový Jičín - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje, koordinuje a metodicky usměrňuje oblast organizace a řízení úřadů městské části. Má na starosti zadávání zakázek. Zajišťuje organizační a technické zabezpečení výpočetní techniky. Stará se o zabezpečení správy poplatků za užívání veřejného …
556 768 305

MÚ Bruntál - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydáváme doklady - občanské průkazy, pasy a …
554 706 231

Magistrát města Opava - Odbor rozvoje města strategického plánování

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje procesy týkající se čerpání dotačních peněz. Monitoruje všechny možnosti získání externích finančních zdrojů. Odbor pracuje na koncepčních rozvojových dokumentech, řeší problematiku rozvojových ploch a poradenství v souvislosti s čerpání …