Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Sezemice - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou majetku města a majetkoprávními vztahy. Zajišťuje ochranu životního prostředí či správy i údržby zařízení města, komunikací, chodníků, veřejných ploch a …
466 741 018

Magistrát města Pardubice - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje pořizování, evidenci, správu, údržbu, opravy nemovitého a jiného majetku města, na tyto činnosti vystavuje objednávky nebo uzavírá smlouvy. Posuzuje využití stávajícího majetku města, navrhuje změnu ve využití, prodej, směny, navrhuje získání jiného majetku koupí či jinými formami …
466 859 515

MÚ Přelouč - Odbor správy majetku

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Kontroluje dodržování podmínek státních dotací. Zajišťuje projektovou přípravu, podklady pro stavebně správní řízení a výběr zhotovitele díla. Dohlíží na provádění běžných údržbových prací v objektech zapůjčených jiným …

MÚ Ústí nad Orlicí - Majetkoprávní odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
465 514 249

MÚ Chvaletice - Odbor investic a údržby majetku

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a majetkoprávní vztahy. Zaměřujeme se také na zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Zabýváme se správou bytových i nebytových domů, tělocvičny a …
466 768 470

MÚ Bystré - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a jeho majetkoprávní vztahy. Zajišťujeme investiční výstavbu. Vypracováváme podklady pro majetkoprávní převody či vypořádání majetku města. Připravujeme texty výpovědí z nájmu i dohody o ukončení nájmů. Poskytujeme informace o výkupu, prodeji a pronájmu …
468 008 186

MÚ Česká Třebová - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Odbor spravuje a eviduje majetek města. Zajišťuje majetkoprávní vztahy a činnosti v oblasti památkové péče a čistoty města. Vyřizuje žádosti o …

MÚ Svitavy - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
461 550 270


MÚ Lanškroun - Odbor investic a majetku

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů a zajišťování jejich realizace. Připravování a realizování zpracování plánu rozvoje a připravování návrhů a podmínek pro urbanistické a architektonické řešení významných lokalit města. Pečování o rozvoj cyklistických …
465 385 238

MÚ Holice - Odbor správy majetku a výstavby města

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme investiční výstavby. Provádíme geometrické zaměření nemovitostí. Připravujeme smlouvy o převodu nemovitého majetku. Uzavíráme a evidujeme zástavní smlouvy. Kontrolujeme a udržujeme dopravní značení na městských …
466 741 230

MÚ Litomyšl - Odbor rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Spravování a udržování nemovitostí v majetku města. Zajištění projektové dokumentace a výběrových řízení na dodavatele staveb. Provádění kontrol stavu již zkolaudovaných …
461 653 380

MÚ Choceň - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost související s přípravou a realizací investiční výstavby a drobných staveb. Zadáváme vypracování předprojektové dokumentace a zajišťujeme její posouzení a schválení. Provádíme stavební dozor, případně zajišťujeme výkon technického dozoru u dodavatelských …
465 461 944

MÚ Hlinsko - Odbor investic a městského majetku

 – Naplánovat trasu
Úřad zadává a vede tvorbu investičních projektů města a zajišťuje jejich realizaci. Připravuje podklady k zabezpečení výběrových řízení na dodavatele. Dále vede fotodokumentaci realizace staveb a provádí dozor investora. Připravuje a zpracovává plán údržby místních …
469 315 335