Firmy

MÚ Choceň - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost související s přípravou a realizací investiční výstavby a drobných staveb. Zadáváme vypracování předprojektové dokumentace a zajišťujeme její posouzení a schválení. Provádíme stavební dozor, případně zajišťujeme výkon technického dozoru u dodavatelských …
465 461 944

MÚ Chrudim - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Připravujeme a realizujeme stavebně investiční akce města. Zadáváme zpracování projektových dokumentací. Zajišťujeme realizace výběrových řízení na veřejné zakázky a technický a finanční dozor. Zabezpečujeme agendu obecně a veřejně prospěšných prací. Provádíme opravy a údržbu …
469 657 120

MÚ Sezemice - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou majetku města a majetkoprávními vztahy. Zajišťuje ochranu životního prostředí či správy i údržby zařízení města, komunikací, chodníků, veřejných ploch a …
466 741 018

MÚ Králíky - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a majetkoprávní …
465 670 741

MÚ Lázně Bohdaneč - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence a zajišťování efektivního využívání, správy a údržby movitého i nemovitého majetku svěřeného do péče městské části. Nabídka pronájmu bytových i nebytových …

MÚ Holice - Odbor správy majetku a výstavby města

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme investiční výstavby. Provádíme geometrické zaměření nemovitostí. Připravujeme smlouvy o převodu nemovitého majetku. Uzavíráme a evidujeme zástavní smlouvy. Kontrolujeme a udržujeme dopravní značení na městských …
466 741 230

MÚ Bystré - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a jeho majetkoprávní vztahy. Zajišťujeme investiční výstavbu. Vypracováváme podklady pro majetkoprávní převody či vypořádání majetku města. Připravujeme texty výpovědí z nájmu i dohody o ukončení nájmů. Poskytujeme informace o výkupu, prodeji a pronájmu …
468 008 186

MÚ Česká Třebová - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Odbor spravuje a eviduje majetek města. Zajišťuje majetkoprávní vztahy a činnosti v oblasti památkové péče a čistoty města. Vyřizuje žádosti o …

MÚ Letohrad - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města i majetkoprávní vztahy a zajišťujeme investiční …
465 676 426

MÚ Heřmanův Městec - Odbor investic a údržby majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby, údržba hřbitova a veřejné zeleně. Zajišťuje technický dozor staveb, výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách a vydává souhlasy a podmínky pro překopy. Dohlíží na správu výpočetní techniky …
464 603 510

MÚ Lanškroun - Odbor investic a majetku

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů a zajišťování jejich realizace. Připravování a realizování zpracování plánu rozvoje a připravování návrhů a podmínek pro urbanistické a architektonické řešení významných lokalit města. Pečování o rozvoj cyklistických …
465 385 238

MÚ Hlinsko - Odbor investic a městského majetku

 – Naplánovat trasu
Úřad zadává a vede tvorbu investičních projektů města a zajišťuje jejich realizaci. Připravuje podklady k zabezpečení výběrových řízení na dodavatele. Dále vede fotodokumentaci realizace staveb a provádí dozor investora. Připravuje a zpracovává plán údržby místních …
469 315 335

MÚ Přelouč - Odbor správy majetku

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Kontroluje dodržování podmínek státních dotací. Zajišťuje projektovou přípravu, podklady pro stavebně správní řízení a výběr zhotovitele díla. Dohlíží na provádění běžných údržbových prací v objektech zapůjčených jiným …

MÚ Svitavy - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
461 550 270