Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMO Ústí nad Labem-město - Odbor správy obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových i nebytových prostor a nemovitého majetku městského …
475 272 332

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
416 850 126

MÚ Varnsdorf - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních …
412 372 241

MÚ Česká Kamenice - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Spravuje obytné domy, v nich zřízené byty a nebytové prostory a ostatní stavby ve vlastnictví města. Zajišťujeme výkon státní správy na úseku požární …
412 151 543

MÚ Žatec - Odbor rozvoje a majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …

MÚ Dubí - Odbor technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se investiční …
417 554 627

MÚ Jirkov - Odbor majetku města a útvar investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zaměřujeme se na systémovou práci s majetkem města. Specializujeme se na evidence a pasportizace, sumarizace, komerční a občanské využití či podklady pro tvorbu územního plánu a rozvoj …

MÚ Podbořany - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje investice z rozpočtu města, provádí údržbu objektů v majetku města a také se vyjadřuje za město v územních a stavebních řízeních na území města a místních částech. Mimo jiné zjišťuje možnosti přidělení investičních finančních prostředků z rozpočtu státu nebo z fondů jim …
415 237 503

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor výstavby a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Organizování veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadávání veřejných zakázek, vyřizování příslušných správních řízení. Vypisujeme architektonické soutěže a navazujeme kontakty s …
474 359 635

MÚ Dolní Poustevna - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a majetkoprávní …
412 397 221

MÚ Rumburk - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, vedení evidence nemovitého majetku města a sepisování kupních i nájemních smluv. Nabídka řešení majetkoprávních vztahů a zajištění podkladů pro zápis do katastru …
412 356 271

MÚ Lovosice - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění evidence nemovitostí města, identifikace pozemků, geometrických plánů a odhadů nemovitostí. Uzavírání kupních smluv na prodané nemovitosti města a nájemních smluv na nebytové prostory. Spolupráce s právníkem na vyřizování …

MÚ Vejprty - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a řešíme majetkoprávní …
474 614 970

MÚ Lom - Oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Provádíme vydávání čísel popisných a evidenčních, uzavírání smluv a dohod, majetkové vypořádání nemovitostí a převody pozemků a …
476 769 873