Firmy

MÚ Rumburk - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, vedení evidence nemovitého majetku města a sepisování kupních i nájemních smluv. Nabídka řešení majetkoprávních vztahů a zajištění podkladů pro zápis do katastru …
412 356 271

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor výstavby a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Organizování veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadávání veřejných zakázek, vyřizování příslušných správních řízení. Vypisujeme architektonické soutěže a navazujeme kontakty s …
474 359 635

Magistrát města Děčín - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
412 593 283

Magistrát města Mostu - Odbor investic a komunálního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajištění investiční výstavby, oprav a …
476 448 111

MÚ Duchcov - Odbor místního hospodářství a investiční

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Provádí výkon státní správy na úseku silničního hospodářství. Zabezpečuje městskou autobusovou dopravu a silniční provoz a vyměřuje místní poplatky spojené s užíváním veřejného prostranství a z ubytovací …
417 514 415

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
416 850 126

MÚ Dubí - Odbor technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se investiční …
417 554 627

MÚ Louny - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
415 621 157

MÚ Úštěk - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Oddělení spravuje majetek města. Dále také zabezpečuje výkon státní správy na úseku civilní ochrany a hospodářské …
416 795 610

MÚ Postoloprty - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání i vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Zabezpečování hospodárného využití přírodního a nerostného bohatství, vydávání souhlasu ke kácení stromů rostoucích mimo les a řešení problémů týkající se zemědělství, myslivosti, rybářství a ochrany …
415 778 426

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice - Odbor správy a údržby obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových i nebytových prostor a nemovitého majetku městského …
472 769 122

Odbor správy nemovitého majetku města Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku města mimo nebytových prostor a bytů a přípravou i realizací staveb města. Spravujeme městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
416 916 259

MÚ Bílina - Odbor nemovitostí a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Vede bytovou agendu. Správa údržby bytů a budov. Zajišťuje revize budov, opravy komunikací a vymáhání a evidenci pohledávek na nájemném. Provádí inženýrsko-investiční činnosti a dohled nad výběrovými …

MÚ Lom - Oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Provádíme vydávání čísel popisných a evidenčních, uzavírání smluv a dohod, majetkové vypořádání nemovitostí a převody pozemků a …
476 769 873