Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Brno-Slatina - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa poplatků místních i správních, práce na úseku sledování úhrad příjmových položek i na úseku zúčtování výdajové části rozpočtu. Odbor zajišťuje přípravu rozpočtu městské …
533 433 577

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa poplatků místních i správních, práce na úseku sledování úhrad příjmových položek i na úseku zúčtování výdajové části rozpočtu. Odbor zajišťuje přípravu rozpočtu městské …
546 125 120

MÚ Tišnov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje vedení účetnictví města včetně organizačních složek města, vede evidenci majetku a provádí jeho inventarizaci včetně zpracování podkladů pro likvidaci majetku města. Zpracovává daňová přiznání. Dále vede evidenci pohledávek a závazků města a hospodaří s peněžními fondy …
549 439 815

Magistrát města Brno - Odbor rozpočtu a financování

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování souhrnné ekonomické agendy města, sestavování návrhů rozpočtu města ve spolupráci s ostatními odbory. Odbor pomáhá vymáhat pohledávky a zajišťuje vedení účetnictví. Odbor zpracovává návrhy koncepcí dluhového zatížení …

MÚ Velké Pavlovice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Vedeme matriční agendu a evidenci …
519 365 345

MÚ Rosice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťuje činnosti pro vnitřní potřebu městského úřadu, vedení účetnictví, tvorbu …

MÚ Znojmo - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na hospodaření s finančními prostředky města, vypracování, projednání, schválení a plnění finančního plánu příspěvkových organizací zřízených městem, vykonávání státní správy na úseku přestupkového řízení, sestavování návrhů souhrnného rozpočtu města a zajištění platebního …
515 216 244

MÚ Ivanovice na Hané - Odbor finanční a sociální

 – Naplánovat trasu
Nabídka zpracování rozpočtu města, sledování investic, vedení evidence psů a správy agendy týkající se hospodaření města. Vyhotovování předpisných seznamů na pohledávky, rozúčtování energií na organizace a vyúčtování pečovatelských …
517 325 665

MÚ Veselí nad Moravou - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování agendy týkající se provozování výherních hracích přístrojů, sankčních odvodů za porušení rozpočtové kázně a dalších příjmů. Vedení evidence přijatých a poskytnutých dotací a půjček, poskytování metodické pomoci v oblasti rozpočtu a …
518 670 150

MÚ Břeclav - Odbor rozvoje a správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy v oblasti investičních záležitostí, rozvoje města, regionálního rozvoje a cestovního …
519 311 451

MÚ Moravský Krumlov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví města včetně jeho organizačních složek a vedení veškeré statistiky v oblasti účetnictví. Zpracování návrhu rozpočtu města. Odbor má na starosti také zpracování žádosti o dotace a úvěry, finanční analýzy a finanční …
515 300 760

MÚ Slavkov u Brna - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Sestavování rozpočtu města a sledování jeho plnění. Správa účelových fondů a provádění rozpočtových …
544 121 116

ÚMČ Brno-Židenice - Odbor rozpočtu a financování

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování souhrnné ekonomické agendy města, sestavování návrhů rozpočtu města ve spolupráci s ostatními odbory. Odbor pomáhá vymáhat pohledávky a zajišťuje vedení účetnictví. Odbor zpracovává návrhy koncepcí dluhového zatížení …
548 426 160

ÚMČ Brno-Chrlice - Odbor financování a sociální

 – Naplánovat trasu
Zajištění souhrnné ekonomické agendy městské části, péče o zdravotně postižené, děti a …
545 427 214