Firmy

ÚMČ Brno-Komín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Vykonává správu na úseku rozpočtu a financování, sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny, sestavuje finanční vypořádání, vede účetnictví, účetní a finanční výkazy, pokladní službu úřadu, kontrolní …
541 428 176

MÚ Břeclav - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu hospodaření města. Zajišťujeme výběr poplatků, pokladní služby pro potřeby města, zpracování rozpočtu či vedení účetnictví …
519 311 356

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa poplatků místních i správních, práce na úseku sledování úhrad příjmových položek i na úseku zúčtování výdajové části rozpočtu. Odbor zajišťuje přípravu rozpočtu městské …
546 125 120

MÚ Slavkov u Brna - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Sestavování rozpočtu města a sledování jeho plnění. Správa účelových fondů a provádění rozpočtových …
544 121 116

MÚ Adamov - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor tvoří a kontroluje rozpočet města, zpracovává účetní agendu, spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a zajišťuje související činnosti. Dále zajišťuje finanční likvidaci pojistných událostí ve spolupráci s ostatními zainteresovanými odbory, orgány města nebo tajemníkem městského …
516 499 631

MÚ Rousínov - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Odbor se stará o finance, rozpočet, účetnictví, majetkoprávní záležitosti, zřizovací listiny, pronájem bytů nebo o evidenci nebytových prostor a majetku města, zřizovacími listinami příspěvkových organizací. Vede pokladnu nebo mzdovou účtárnu. Řeší přestupky. Zabývá se vymáháním …
517 324 834

Magistrát města Brno - Odbor rozpočtu a financování

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování souhrnné ekonomické agendy města, sestavování návrhů rozpočtu města ve spolupráci s ostatními odbory. Odbor pomáhá vymáhat pohledávky a zajišťuje vedení účetnictví. Odbor zpracovává návrhy koncepcí dluhového zatížení …

MÚ Rájec-Jestřebí - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
515 557 616

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor se podílí na společné hospodářskosprávní souhrnné práci. Výběr poplatků, evidence a výdej známek pro psy a rybářských lístků. Sestavuje a upravuje návrh rozpočtu a závěrečného účtu městské části. Vyměřuje poplatky ze psů, z výherních hracích automatů a videoloterijních …
541 421 731

MÚ Mikulov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme rozpočet města a organizačních složek. Kontrolujeme a vyhodnocujeme rozpočet příspěvkových organizací. Vedeme účetnictví, evidenci pokutových bloků a vymáhání pohledávek. Zajišťujeme styk s bankami a roční audit hospodaření města. Vyřizujeme úvěry. Povolujeme loterie a …

MÚ Letovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
516 482 224

ÚMČ Brno-Bohunice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa poplatků místních i správních, práce na úseku sledování úhrad příjmových položek i na úseku zúčtování výdajové části rozpočtu. Odbor zajišťuje přípravu rozpočtu městské …

ÚMČ Brno-Líšeň - Odbor rozpočtu a financí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování souhrnné ekonomické agendy města, sestavování návrhů rozpočtu města ve spolupráci s ostatními odbory. Odbor pomáhá vymáhat pohledávky a zajišťuje vedení účetnictví. Odbor zpracovává návrhy koncepcí dluhového zatížení …
544 424 850

MÚ Boskovice - Odbor finanční­

 – Naplánovat trasu
Vedeme správu hospodaření …
516 488 640