Firmy

MÚ Klimkovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města. Sestavujeme rozpočtové výhledy, změny a opatření či návrhy rozpočtu města. Zpracováváme měsíční, pololetní a roční výkazy. Vedeme účetní evidence a agendy výherních hracích …

MÚ Studénka - Odbor financí a rozpočtu

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. zabezpečování činnosti v oblasti financování městského obvodu i příspěvkových organizací. Vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku, všech příjmů i výdajů, fondovém hospodaření, úvěrech a jejich splácení či termínovaných …
556 414 310

MÚ Bohumín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …

MÚ Rýmařov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
554 254 150

ÚMO Ostrava - Stará Bělá - Odbor financí a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Vedeme účetnictví městského obvodu, sestavujeme rozpočet a kontrolujeme jeho plnění. Vymáháme pohledávky a zabýváme se evidencí a správou majetku. Povolujeme kácení stromů, pronajímáme hrobová místa a vyřizujeme žádosti o vydání loveckého či rybářského …
599 424 106

ÚMO Ostrava - Třebovice - Finanční úsek

 – Naplánovat trasu
Vybíráme místní poplatky za užívání veřejného prostranství a za psy. Evidujeme …
599 422 107

ÚMO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sledujeme a vyhodnocujeme jeho plnění, zařizujeme činnosti spojené s financováním městského obvodu či příspěvkových organizací. Sledujeme peněžní fondy, zpracováváme finanční analýzy a vedeme centrální evidenci …
599 459 224

MÚ Orlová - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Sleduje ekonomickou situaci ve městě a platební bilanci. Zabývá se rozpočtem města a vede evidenci rozpočtových změn. Specializuje se na vedení účetnictví a agendy úvěrů poskytovaných na rozvoj bydlení. Provádí platební operace. Sestavuje předepsané účetní …
596 581 317

MÚ Petřvald - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme finanční hospodaření, evidenci a hospodaření s majetkem města, místní poplatky a ostatní poplatky a platby, účetnictví města a kontrolní …
596 542 916

MÚ Bruntál - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy hospodaření …
554 706 343

Magistrát města Frýdek-Místek - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …

OÚ Albrechtice - Odbor místní správy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
596 428 448

MÚ Horní Benešov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme finanční prostředky. Zpracováváme závěrečný účet města. Provádíme rozborovou činnost a navrhujeme nápravná opatření ve finanční oblasti. Zajišťujeme služby finanční a mzdové účtárny, správu místních a správních poplatků a metodické vedení ekonomických …
554 773 084

MÚ Vrbno pod Pradědem - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabezpečujeme úkoly týkající se hospodaření města, jeho financemi a …
554 795 117