Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMO Ostrava-Martinov - Úsek finanční

 – Naplánovat trasu
Provoz finančního …
599 423 107

MÚ Jablunkov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví o úvěrech i půjčkách, o fondech, majetku města a evidence hmotného i nehmotného majetku. Řízení, organizace a koordinace sestavení návrhu rozpočtu úřadu a organizací. Odbor spravuje místní poplatky dle obecně závazných …
558 340 630

MÚ Bruntál - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy hospodaření …
554 706 343

MÚ Studénka - Odbor financí a rozpočtu

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. zabezpečování činnosti v oblasti financování městského obvodu i příspěvkových organizací. Vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku, všech příjmů i výdajů, fondovém hospodaření, úvěrech a jejich splácení či termínovaných …
556 414 310

ÚMO Ostrava - Stará Bělá - Odbor financí a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Vedeme účetnictví městského obvodu, sestavujeme rozpočet a kontrolujeme jeho plnění. Vymáháme pohledávky a zabýváme se evidencí a správou majetku. Povolujeme kácení stromů, pronajímáme hrobová místa a vyřizujeme žádosti o vydání loveckého či rybářského …
599 424 106

MÚ Bílovec - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Zajišťujeme účetnictví, mzdovou agendu, vybíráme poplatky a likvidujeme faktury. Spravujeme bytové i nebytové prostory, nemovitosti a …
556 312 144

ÚMO Ostrava - Krásné Pole - Úsek finanční a pokladna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme finanční úsek …
599 426 106

OÚ Albrechtice - Odbor místní správy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
596 428 448

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor financí a rozpočtu

 – Naplánovat trasu
Sestavujeme rozpočet městského obvodu a kontrolujeme jeho plnění. Vymáháme pohledávky a zabýváme se správou místních poplatků. Zajišťujeme zpracování žádostí o dotace, transfery a dary z rozpočtu. Vedeme evidenci majetku městského …
599 416 108

ÚMO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - Odbor financí a rozpočtu

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a vyhodnocujeme jeho plnění. Zajišťujeme činnosti spojené s financováním městského obvodu. Provádíme inventarizaci majetku, poskytujeme pokladní služby a vedeme evidenci pohledávek včetně jejich …
599 442 826

MÚ Klimkovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města. Sestavujeme rozpočtové výhledy, změny a opatření či návrhy rozpočtu města. Zpracováváme měsíční, pololetní a roční výkazy. Vedeme účetní evidence a agendy výherních hracích …

ÚMO Ostrava - Plesná - Úsek finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na finanční agendu a vybírání poplatků (správní a místní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv a …
599 427 103

MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Odbor financí a rozpočtu

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Zabezpečujeme činnosti spojené s vyhotovením návrhu rozpočtu města, sledujeme a vyhodnocujeme jeho plnění, zabezpečujeme činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací, organizačních složek a městské policie z rozpočtu …
556 833 120

MÚ Český Těšín - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy a údržby veřejných prostor …
553 035 510