Firmy

MÚ Chvaletice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme hospodaření města a spravujeme finanční prostředky. Provádíme rozborovou činnost a navrhujeme nápravná opatření ve finanční oblasti. Vedeme evidenci majetku města včetně kontroly, inventarizace a hospodaření s ním. Sestavuje návrh rozpočtu finančního …
466 768 465

MÚ Holice - Odbor finanční a školství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Sledujeme a analyzujeme aktuální finanční situaci města. Zajišťujeme inventarizaci majetku města. Zabezpečujeme agendu účelových fondů města. Vedeme účetnictví města. Zabezpečujeme činnost pracoviště Czech …
466 741 220

MÚ Jablonné nad Orlicí - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Zpracováváme rozpočet města a organizačních složek. Vedeme účetnictví. Kontrolujeme a vyhodnocujeme rozpočet příspěvkových …
465 461 555

MÚ Přelouč - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru. Sestavuje návrh rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání, realizuje schválená rozpočtová opatření, průběžně sleduje finanční situaci a zpracovává finanční …
466 094 131

MÚ Ústí nad Orlicí - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zhotovování analýzy finanční situace, vedení účetnictví města, zpracování návrhu rozpočtu a závěrečného …
465 514 213

MÚ Litomyšl - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Připravování, sledování a kontrola plnění rozpočtu města. Sestavování závěrečného účtu města. Provádění vyměřování místních …
461 653 320

MÚ Jevíčko - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření …
464 620 518

MÚ Moravská Třebová - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťujeme rozpočty škol a školských zařízení. Provádíme evidenci majetku města i jeho inventarizace či agendu fondu rozvoje …

Město Skuteč - ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení dodavatelských faktur a evidence plateb správních i místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a …
469 326 470

MÚ Bystré - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme finanční prostředky. Provádíme rozborovou činnost a navrhujeme nápravná opatření ve finanční oblasti. Zpracováváme závěrečný účet města. Dále vykonáváme správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravujeme dotace, ukládáme pokuty či …
468 008 183

MÚ Svitavy - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření …
461 550 440

MÚ Třemošnice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajišťováním technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Spravujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Připravujeme podklady pro uzavírání smluv. Zajišťujeme dodávky energií a médií, správu a údržbu objektů pro městský …
469 611 116

MÚ Lanškroun - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracovávání návrhu rozpočtu a zajišťování jeho projednání. Vede evidenci schválených rozpočtových opatření a provádí jejich úpravy. Analyzuje aktuální finanční situaci a vyhodnocuje stav volných finančních prostředků. Předkládá ke schválení účetní …
465 385 111

MÚ Chrast - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravuje hospodaření města. Zajišťuje a zodpovídá za oblast tvorby, správy a evidence cen. Provádí rozborovou činnost a navrhuje nápravná opatření ve finanční oblasti. Kontroluje výkazy příspěvkových organizací se zaměřením na finanční vztah k rozpočtu města. Zodpovídá za administrativní …
469 667 420