Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Holice - Odbor finanční a školství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Sledujeme a analyzujeme aktuální finanční situaci města. Zajišťujeme inventarizaci majetku města. Zabezpečujeme agendu účelových fondů města. Vedeme účetnictví města. Zabezpečujeme činnost pracoviště Czech …
466 741 220

MÚ Ústí nad Orlicí - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zhotovování analýzy finanční situace, vedení účetnictví města, zpracování návrhu rozpočtu a závěrečného …
465 514 213

MÚ Žamberk - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví města včetně účetnictví organizačních složek města. Zpracování rozpočtu …
465 670 324

MÚ Přelouč - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru. Sestavuje návrh rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání, realizuje schválená rozpočtová opatření, průběžně sleduje finanční situaci a zpracovává finanční …
466 094 131

MÚ Králíky - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření …
465 670 711

MÚ Chrudim - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme finanční prostředky. Provádíme rozborovou činnost a navrhujeme nápravná opatření ve finanční oblasti. Zpracováváme závěrečný účet města. Zajišťujeme vypracování statistických výkazů o stavu a pohybu majetku. Vedeme účetnictví a zabezpečujeme řádnou evidenci …
469 657 480

MÚ Jevíčko - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření …
464 620 518

MÚ Vysoké Mýto - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí správu hospodaření města. Specializuje se na agendu místních poplatků a vedení účetnictví. Dále se zaměřuje na inventarizace majetku města, archivace nebo vymáhání pohledávek. Zajišťuje pravidelné čtvrtletní kontroly plnění rozpočtu města a zpracovává návrhy rozpočtových …
465 466 144

MÚ Moravská Třebová - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťujeme rozpočty škol a školských zařízení. Provádíme evidenci majetku města i jeho inventarizace či agendu fondu rozvoje …

MÚ Chrast - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravuje hospodaření města. Zajišťuje a zodpovídá za oblast tvorby, správy a evidence cen. Provádí rozborovou činnost a navrhuje nápravná opatření ve finanční oblasti. Kontroluje výkazy příspěvkových organizací se zaměřením na finanční vztah k rozpočtu města. Zodpovídá za administrativní …
469 667 420

Magistrát města Pardubice - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Komplexně zabezpečuje oblast ekonomického a strategického plánování ekonomiky a hospodaření města. Zabezpečuje správu dotací a projektů, správu daní, poplatků a jiných peněžních plnění, plní úlohu plánovacího místa, rozpočetnictví a regulací dle příslušných právních …
466 859 511

MÚ Heřmanův Městec - Odbor finanční a vedlejšího hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města a vedení účetnictví. Odprodeje a pronájmy pozemků a nemovitostí, vyřizování žádostí, kupní a nájemní smlouvy a evidence pozemků. Kontrolní činnost v oblasti příspěvkových organizací, agenda kontrolního a finančního výboru. Vyhlašování výběrových řízení a příprava …
464 603 504

MÚ Sezemice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města. Ukládá pokuty a vybírá i vymáhá odvody, poplatky, úhrady a penále. Vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy a spravuje …
466 741 014

MÚ Letohrad - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření …
465 676 431