Firmy

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu městského …
475 277 573

Magistrát města Mostu - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Vede účetnictví města, zpracovává účetní výkazy, metodicky řídí a organizuje sestavování rozpočtu …
476 448 111

MÚ Žatec - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …

MÚ Roudnice nad Labem - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vybírání poplatků např. za odvoz odpadů či za …
416 850 131

MÚ Jiříkov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vydávání obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, za provozovaný výherní hrací přístroj a o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Zpracování daňových přiznání a sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu …
412 338 111

MÚ Bílina - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vede evidenci majetku města, včetně kontroly, inventarizace a hospodaření s ním. Sestavuje návrh rozpočtu. Eviduje pohledávky města a vede databázi dlužníků. Zpracovává daňové přiznání k DPH a dani silniční. Vede spisovou agendu a archiv finančního …

MÚ Louny - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
415 621 114

MÚ Kadaň - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města. Vede účtování peněžních fondů zřízených městem, příjmů a výdajů města a evidenci …
474 319 525

MÚ Osek - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
417 837 214

Magistrát města Chomutova - Odbor ekonomiky

 – Naplánovat trasu
Odbor ekonomiky zabezpečuje hospodaření města Chomutova a na jeho rozpočet napojených příspěvkových a obchodních organizací, dále zabezpečuje financování všech aktivit magistrátu. Odbor spravuje a vymáhá místní poplatky a uložené sankce. Odbor zajišťuje dotační a grantovou politiku …
474 637 250

MÚ Varnsdorf - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
412 372 241

ÚM Peruc - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření …
415 697 175

MÚ Úštěk - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečuje veškerý platební a zúčtovací styk, bankovní operace, převody finančních prostředků. Vede evidenci předpisů, odpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám, účetnictví o pohybu majetku ve správě města, místní …
416 795 609

MÚ Štětí - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Zaměřujeme se na rozpočty, fakturace, místní poplatky, povolování výherních hracích přístrojů, vymáhání pohledávek a …
416 859 349