Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
569 496 630

MÚ Pacov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Realizujeme agendu místních poplatků včetně jejich vymáhání. Tvorba rozpočtu města, sledování jeho plnění.Zabýváme se veřejnoprávní kontrolu v organizacích zřízených městem a zpracovávání …
565 455 156

MÚ Nové Město na Moravě - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
566 598 300

MÚ Moravské Budějovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
568 408 317

MÚ Velké Meziříčí - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracování účetních výkazů, likvidace i úhrada došlých faktur, vedení evidence smluv i sledování plnění smluvních závazků. Předkládání odpisových plánů příspěvkových organizací radě města a poskytování informací o čerpání jednotlivých částí rozpočtu jejich …
566 781 140

MÚ Jemnice - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
568 450 221

Magistrát města Jihlava - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města a vybírání …

MÚ Třešť - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zaměřuje se na úsek účetnictví, mzdových a personálních agend, úsek pokladny, daní a místních poplatků, úsek rozpočtování, financování a …
567 584 924

MÚ Jaroměřice nad Rokytnou - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Vedeme účetnictví, evidenci vymáhání pohledávek a pohřebišť. Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města. Sestavujeme rozpočtové výhledy, rozpočtové změny a …
568 408 014

MÚ Chotěboř - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
569 641 112

MÚ Telč - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor připravuje a schvaluje rozpočet a závěrečný účet města, provádí účetní operace. Vede agendu výherních hracích přístrojů, smluvních vztahů, nemovitého a movitého majetku města. Stará se o převody a přechody městského majetku. Zabývá se správou místních poplatků, evidencí a vymáháním …
567 112 451

MÚ Havlíčkův Brod - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
569 497 230

MÚ Hrotovice - Odbor ekonomický a investiční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor vede kompletní účetnictví města, kompletní mzdovou agendu, provádí povolování hracích přístrojů i sestavuje účetní …
568 838 533

MÚ Žirovnice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření …
565 301 521