Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Nová Paka - Dopravní odbor

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se …
493 760 165

MÚ Broumov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se projednáváním přestupků na úseku dopravy a s tím spojenou správní agendou. Mezi naše služby patří schvalování technické způsobilosti vozidel či zkoušky odborné způsobilosti. Zajišťujeme vedení registru řidičů a zápočty i odečti bodů. Vydáváme doklady k silničním …
491 504 314

MÚ Hořice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor vede registr vozidel, vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě, spravuje agendu týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťuje řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče, výměnu cizozemského řidičského průkazu za český a evidenci …
492 105 482

MěÚ Kostelec nad Orlicí - odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel. Zabýváme se problematikou řidičských průkazů či zkušebních komisařů. Zajišťujeme správu agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Jaroměř - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla či …

Magistrát města Hradec Králové - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí registrace a převody motorových vozidel, vydávání řidičských průkazů, projednávání a rozhodování o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Dále vydává pokyn k odtahu vozidel a žádá o poskytnutí informací z registru vozidel. Výkon státní správy ve věcech stanic měření …

MÚ Jičín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme řidičské průkazky a stanoviska k žádostem o vyhrazená parkování, vedeme registr a bodové hodnocení řidičů. Provádíme odborný dozor a udělujeme pokuty na pozemních komunikacích. Zpracováváme odborné zprávy, posudky a náměty v oblasti …
493 545 400

MÚ Náchod - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel. Provádíme výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních …
499 318 256

Městský úřad Vrchlabí - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje evidenci vozidel a řidičských průkazů. Projednává dopravní přestupky. Vede evidenci taxislužeb a vydává parkovací karty pro zdravotně postižené. Dále úřad zajišťuje funkci zkušebního komisaře pro …
499 405 736

MÚ Nový Bydžov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku dopravy a silničního …

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor správní - oddělení dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě či správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádí registraci silničních vozidel a přidělování registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému …
491 419 670

MÚ Dobruška - Odbor dopravy a správy vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor také zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto …
(1)
494 629 517

MÚ Jilemnice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor vede registr vozidel, vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě, spravuje agendu týkající se dopravních přestupků a evidence řidičů, řidičských oprávnění a průkazů, stanic měření emisí, taxislužby a autoškol. Registruje a schvaluje technickou způsobilost …