Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Česká Lípa - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor má na starosti vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol, dopravních přestupků. Přiděluje registrační značky a provádí trvalé a dočasné vyřazení vozidla. Vydává technický průkaz silničního motorového …
487 885 531

MÚ Nový Bor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti a organizuje i provádí zkoušky řidičů či přestupková řízení. Součástí odboru je oddělení správy dopravy a pozemních komunikací a oddělení registrace silničních …
487 712 370

MÚ Frýdlant - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme vedení bodového hodnocení …
482 464 041

MÚ Železný Brod - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vedení registru vozidel. Provádí výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Mezi jeho hlavní služby patří správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťuje dopravní obslužnost v dané lokalitě. Spolupracuje na pravidelné autobusové a vlakové …
483 333 975

Magistrát města Liberec - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města. Vede registr řidičů a vozidel, zajišťuje městskou hromadnou dopravu. Zabývá se problematikou reklam, dopravního značení nebo výjimkami z místních úprav. Projednává přestupky a správní …
485 243 831

MÚ Žandov - Odbor výstavby a dopravy

 – Naplánovat trasu
Povolování terénních úprav, kolaudačních řízení a odstraňování staveb. Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Dále se podílíme na pořízení územně plánovací dokumentace, vydáváme časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby a mnoho …
(1)
487 723 795

MÚ Tanvald - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
483 369 623

MÚ Jilemnice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor vede registr vozidel, vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě, spravuje agendu týkající se dopravních přestupků a evidence řidičů, řidičských oprávnění a průkazů, stanic měření emisí, taxislužby a autoškol. Registruje a schvaluje technickou způsobilost …

MÚ Semily - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel. Zajišťujeme výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zaměřujeme se na zkoušení odborné způsobilosti k provozování taxislužby, vydáváme a vyměňujeme řidičské průkazy a …
(2)
481 629 211

MÚ Turnov - Odbor dopravní

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydávání registračních značek, schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla či individuálních staveb, nástaveb a přestaveb …
481 366 871

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Spravuje agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města. Vede registr řidičů i vozidel. Projednáváme správní delikty a ukládá pokuty za porušení zákona o silniční dopravě, zajišťujeme prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních …
(2)
326 716 312

MÚ Jičín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme řidičské průkazky a stanoviska k žádostem o vyhrazená parkování, vedeme registr a bodové hodnocení řidičů. Provádíme odborný dozor a udělujeme pokuty na pozemních komunikacích. Zpracováváme odborné zprávy, posudky a náměty v oblasti …
493 545 400

MÚ Nová Paka - Dopravní odbor

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se …
493 760 165