Firmy

MÚ Bohumín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Rýmařov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
554 254 266

MÚ Orlová - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vede registr vozidel a vydává řidičské průkazy a osvědčení profesní způsobilosti. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Spravuje agendu týkající se městské hromadné dopravy a taxislužbu. Projednává přestupky a jiné správní delikty proti bezpečnosti a plynulosti …
596 581 611

Magistrát města Frýdek-Místek - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení dopravně-správní agendy registry silničních vozidel, řidičských oprávnění a přestupků. Zajišťování správy dopravy a pozemních …

MÚ Jablunkov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol či dopravních přestupků. Zajištění služeb pro oblast provozování motorové dopravy a taxislužby, vydávání ŘP a jejich duplikátů, provádění zápisu přestupků a bodů do registru …
558 340 680

ÚMO Ostrava - Poruba - Oddělení dopravy a veřejného prostranství

 – Naplánovat trasu
Oddělení zajišťuje technickou a rozpočtovou přípravu oprav i rozsáhlejších rekonstrukcí nemovitostí, správu místních komunikací III. až IV. třídy v souladu se zvláštními předpisy, opravy a údržbu dopravního značení komunikací, uzavírky či …
599 480 405

Magistrát města Ostrava - Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů

 – Naplánovat trasu
Oddělení odboru dopravně správních činností pro oblast státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových …
599 444 861

MÚ Odry - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
556 768 190

MÚ Bílovec - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením registru vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, spravujeme agendu týkající se autoškol a dopravních přestupků. Udělujeme a odebíráme oprávnění k provozování stanic měření …
556 312 177

MÚ Hlučín - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol i dopravních …
595 020 345

MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
556 833 260

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor dopravy a komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme činnost v oblasti silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s komunálním odpadem a veřejné zeleně. Zajišťujeme čistotu místních komunikací. Provozujeme se udržujeme veřejné …
599 430 211

Město Nový Jičín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme údržbu, opravu a rozvoj pozemních komunikací na území města. Vedeme registr řidičů a vozidel, zajišťujeme městskou hromadnou dopravu. Dohlížíme na přeškolení …
556 768 340

MÚ Třinec - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Přidělování registračních značek, vydávání dokladů o ekonomické likvidaci, uzavírání pozemních komunikací a povolování umístění reklamních …
558 306 290