Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kralovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel podle zvláštního právního předpisu a nařizování přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského …
373 300 210

MÚ Klatovy - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme komplexní registr všech vozidel a přidělujeme evidenční čísla. Provádíme výkon státního odborného dozoru nad dodržováním zákona o silniční dopravě. Zajišťujeme kontrolní činnost na svém úseku. Projednáváme přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních …
(1)
376 347 481

MÚ Sušice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Provádíme vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, příjem žádostí a zjišťování podkladů k vydání řidičského průkazu a zápisy trestů do karet …

MÚ Rokycany - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
371 706 311

MÚ Nepomuk - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě. Spravujeme agendu týkající se autoškol a dopravních přestupků. Udělujeme řidičské oprávnění a vydáváme řidičské …
CzechPOINT
371 519 744

MÚ Horšovský Týn - Odbor dopravy a silničního hospodařství

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme funkci dopravního úřadu dle zvláštních předpisů. Provádíme kontroly stanic měření emisí. Vydáváme a vyměňujeme řidičské průkazy. Vedeme registr silničních vozidel. Přidělujeme registrační značky k silničním motorovým vozidlů a rozhodujeme o jejich …
379 415 182

MÚ Tachov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
374 774 250

MÚ Přeštice - Odbor správní a dopravní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vedeme registr vozidel, spravujeme agendu týkající se autoškol a dopravních …
377 332 470

MÚ Domažlice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Vydává osvědčení odborné způsobilosti …
379 719 229


MÚ Blatná - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol i dopravních …
383 416 220

MÚ Hořovice - Odbor technický a dopravní

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
311 545 348

MÚ Hořovice - Odbor technický a dopravní

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
311 545 348

MÚ Mariánské Lázně - Odbor dopravy a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme údržbu, opravu a rozvoj pozemních komunikací na území města. Vedeme registr řidičů a vozidel, zajišťujeme městskou hromadnou dopravu. Dohlížíme na přeškolení …
354 922 125