Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor sociální péče a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální péče, správa škol a školských zařízení. Odbor podporuje rozvoj mimoškolních, zájmových a sportovních činnosti ve školách a mimo ně. Vede agendu nesvéprávných osob a opatrovnických spisů nezletilých dětí. Zastupuje nezletilé u soudu a při kolizních úředních …
549 523 530


ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury a sportu. Zabezpečování provozu škol a školských zařízení. Odbor vyměřuje, kontroluje placení a vymáhá poplatky za ubytovací kapacity, lázeňské a rekreační pobyty a za psy. Sleduje naplněnost kapacity základních a mateřských …
545 423 933

MÚ Kyjov - Odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti sociálních věcí a školství. Koordinujeme aktivy mládeže a organizujeme akce na propagaci města. Vydáváme propagační materiály a pořádáme výstavy a další společenské …
(1)

MÚ Lanžhot - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
519 336 107

ÚMČ Brno-Starý Lískovec - Odbor sociální, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Péče o děti a nezletilé, o těžce zdravotně postižené občany a seniory. Odbor zprostředkovává odborné a poskytuje základní sociální poradenství. Úřad zajišťuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při uplatňování práv a oprávněných …
547 139 205

MÚ Vyškov - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Pořádání městských slavností. Zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení a příprava podkladů pro …
517 301 290

MÚ Znojmo - Odbor školství, kultury a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na financování rozpočtové agendy a správa úseků školství i kultury, spolupráci s komisí pro mezinárodní styky. Zajištění kontroly plnění povinností vlastníků kulturních památek. Specializujeme se také na pomoc činnosti zájmovým a sportovním organizacím a spolkům ve …
515 216 579

MÚ Rájec-Jestřebí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
515 557 618

ÚMČ Brno-Medlánky - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Odbor zodpovídá za registraci kulturních představení a produkcí, pořádání výstav a dalších aktivit na území městské části. Stará se o údržbu, opravy a úpravy pomníků, památníků, pamětních desek a plastik. Poskytuje dotace na kulturní projekty. Zabývá se realizacemi nových výtvarných děl a …
538 706 252

ÚMČ Brno-střed - Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

 – Naplánovat trasu
Správa škol a školských zařízení, podpora rozvoje mimoškolní, zájmové a sportovní činnosti ve školách a mimo ně. Odbor schraňuje evidenci školského majetku. Spolupracuje na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury. Zajišťuje rekonstrukce školských …
778 752 405

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování činnosti městské části v oblasti kulturní, vzdělávací, reprezentativní, společenské a výstavní. Odbor se zabývá realizacemi nových výtvarných děl, památníků a pamětních desek. Stará se o údržbu a úpravy pomníků, památníků, pamětních desek a plastik. Poskytuje dotace na kulturní …
546 125 200

ÚMČ Brno-Komín - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje školství, kulturu, byty, sociálně-právní ochranu dětí, zdravotnictví a sociální …
541 428 164

ÚMČ Brno-sever - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vedení rozpočtové agendy, financování a správa úseků školství a kultury, ohlašování kulturních a společenských …
545 542 252