Firmy

MÚ Moravský Krumlov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Odbor má na starosti funkci zřizovatele vůči školám a předškolním zařízením města a stanovení spádových obvodů základních škol. Zaměření na přípravu a průběh konkurzního řízení pro obsazení funkcí ředitelů …
515 300 740

ÚMČ Brno-Medlánky - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Odbor zodpovídá za registraci kulturních představení a produkcí, pořádání výstav a dalších aktivit na území městské části. Stará se o údržbu, opravy a úpravy pomníků, památníků, pamětních desek a plastik. Poskytuje dotace na kulturní projekty. Zabývá se realizacemi nových výtvarných děl a …
538 706 252


MÚ Břeclav - Odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění financování, rozpočtových agend a správy úseků školství a …
519 311 402

MÚ Rousínov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Má na starosti knihovnu, kulturní centrum, městský archiv nebo kroniku. Řeší žádosti o dotace. Pracuje s dětmi a mládeží. Zabývá se cestovním ruchem a propagací, péčí o památky, zajišťováním spolupráce s partnerskými …
517 324 826

ÚMČ Brno-Komín - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje školství, kulturu, byty, sociálně-právní ochranu dětí, zdravotnictví a sociální …
541 428 164

ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury a sportu. Zabezpečování provozu škol a školských zařízení. Odbor vyměřuje, kontroluje placení a vymáhá poplatky za ubytovací kapacity, lázeňské a rekreační pobyty a za psy. Sleduje naplněnost kapacity základních a mateřských …
545 423 933

ÚMČ Brno-střed - Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

 – Naplánovat trasu
Správa škol a školských zařízení, podpora rozvoje mimoškolní, zájmové a sportovní činnosti ve školách a mimo ně. Odbor schraňuje evidenci školského majetku. Spolupracuje na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury. Zajišťuje rekonstrukce školských …
778 752 405

MÚ Vyškov - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Pořádání městských slavností. Zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení a příprava podkladů pro …
517 301 290

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor sociální péče a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální péče, správa škol a školských zařízení. Odbor podporuje rozvoj mimoškolních, zájmových a sportovních činnosti ve školách a mimo ně. Vede agendu nesvéprávných osob a opatrovnických spisů nezletilých dětí. Zastupuje nezletilé u soudu a při kolizních úředních …
549 523 530

MÚ Lanžhot - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
519 336 107

ÚMČ Brno-Starý Lískovec - Odbor sociální, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Péče o děti a nezletilé, o těžce zdravotně postižené občany a seniory. Odbor zprostředkovává odborné a poskytuje základní sociální poradenství. Úřad zajišťuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při uplatňování práv a oprávněných …
547 139 205

Magistrát města Brno - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění financování, rozpočtových agend a správy úseků školství a sportu. Odbor vybavuje školské a tělovýchovné kapacity. Angažuje se v oblasti práce s dětmi a mládeží a provozu center volného času. Dává finanční dotace mládežnickým a tělovýchovným …

MÚ Kyjov - Odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti sociálních věcí a školství. Koordinujeme aktivy mládeže a organizujeme akce na propagaci města. Vydáváme propagační materiály a pořádáme výstavy a další společenské …
(1)