Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Nová Paka - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
493 760 200

Magistrát města Hradec Králové - Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje předškolní a školní vzdělávání na území města prostřednictvím sítě mateřských a základních škol. Zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků s místem trvalého pobytu na území města. Finančně podporuje rozvoj volnočasových aktivit dětí a …

MÚ Nechanice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Vydávání Nechanického zpravodaje a provoz kulturního …
495 441 120

MÚ Rychnov nad Kněžnou - Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …

MÚ Hořice - Úsek školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zpracovává návrhy rozpočtů a rozbory hospodaření škol a školských zařízení. Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve svém správním obvodu. Vydává povolení k pořádání tomboly, vede evidenci válečných hrobů a eviduje akce podléhající správnímu poplatku ze …
492 105 457

MÚ Broumov - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme metodickým řízením škol a školních zařízení. Zabezpečujeme výkon státní správy pro všechny školy v působnosti obce s rozšířenou …
491 504 229

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor školství, kultury a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajištěním správy v oblasti školství a kultury. Zajišťujeme plnění zřizovatelských funkcí škol zřizovaných městem, Domu dětí a mládeže, agendu dotačních programů a přestupkovou …
499 318 293

MÚ Jaroměř - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Podílíme se na vydávání propagačních materiálů města, spolupracujeme s informačním centrem ve městě a vydáváme Jaroměřský a josefovský …
491 847 160

MÚ Špindlerův Mlýn - Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na organizační zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných městem. Zpracováváme podklady pro propagaci …
499 523 818

MÚ Janské Lázně - Kulturní odbor

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
499 875 121

Městský úřad Vrchlabí - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Úřad vykonává státní správu a samosprávu na úseku školství. Zajišťuje metodické řízení škol, školských zařízení města a kulturních zařízení města. Spravuje městská hřiště. Dále se zabývá grantovým programem …
499 405 315

MÚ Náchod - Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …

MÚ Jičín - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Navrhuje příslušným orgánům města optimální využití a modernizaci sportovišť. Spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě. Koordinuje vyhlašování termínů zápisů do ZŠ a MŠ na území města …
493 545 200

MÚ Rtyně v Podkrkonoší - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a …
499 787 014