Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MěÚ Česká Lípa - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Odbor má na starosti školskou oblast, krizové řízení a BOZP, skládá se dále z úseku pro komunikaci s veřejností, úseku pro příspěvkové organizace a úseku projektů. Vede agendu vedení města a agendu partnerských …
487 881 114

MÚ Hrádek nad Nisou - Odbor dotací, rozvoje města a kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Nabídka vedení kroniky …
482 411 430

MÚ Semily - Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a kultury. Spolupracujeme při zpracování koncepce školství v působnosti města a povolujeme hudební produkce. Odbor poskytuje poradenskou činnost v oblasti grantů na řízení kultury a sportu, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace škol a školních …
481 629 228

MÚ Frýdlant - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, provoz infoboxu a koordinaci kulturních aktivit. Zpracováváme koncepce a program rozvoje městských kulturních …
702 013 120

MÚ Cvikov - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování kulturních činností …
487 751 570

MÚ Doksy - Úsek sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje sociální péči, pomoc v hmotné nouzi a sociálně právní ochranu dětí. Rozhoduje v oblasti sociálních dávek a příspěvků. Poskytuje sociální poradenství a pomoc při uplatňování práv. Vyřizuje agendu školských zařízení ve vztahu ke …
487 882 417

MÚ Nový Bor - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství i volnočasových aktivit. Odbor v rámci své působnosti zajišťuje vítání občánků a gratulace k životním jubileím, zpracovává návrhy obecně závazné vyhlášky, spolupracuje na řízení kulturního dění města, zajišťuje dodržování autorského zákona, …
487 712 338

MÚ Turnov - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Realizace grantových programů v oblasti kultury a sportu či zajištění zápisu dětí do mateřských škol. Vedení seznamu kulturních památek v obvodu působnosti a zabezpečování jeho aktualizace. Poskytování rodičům informace o předškolní a školních …
481 366 757

Magistrát města Liberec - Odbor školství a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na financování, rozpočtové agendy a správu úseků školství a kultury. Připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a zajišťuje veškerou administrativu. Spolupracuje s kulturními zařízeními nebo zabezpečuje vedení kroniky …
485 243 331

MÚ Železný Brod - Odbor kultury a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Obor poskytuje informace o: městě a okolí, vlakových a autobusových spojích, ubytování, firmách a prodejnách ve městě, aj. Zajišťuje přehled kulturních akcí a poskytuje tipy na výlety. Nabízí veřejný internet a provádí výlepovou …

MÚ Desná - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
483 383 019

MÚ Mimoň - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Odbor organizuje a zajišťuje kulturní akce a koordinuje …
487 805 003

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury a tělovýchovy. Zabezpečujeme při spoluúčasti města propagaci kulturních akcí ve městě, evidujeme a spravuje pamětní desky, pomníky a památná místa ve městě. Spolupracujeme s dalšími organizacemi města a jejich …
326 716 236

MÚ Jičín - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Navrhuje příslušným orgánům města optimální využití a modernizaci sportovišť. Spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě. Koordinuje vyhlašování termínů zápisů do ZŠ a MŠ na území města …
493 545 200