Firmy

MÚ Český Těšín - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
553 035 300

ÚMO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí a správu mateřských školek. Finančně podporujeme rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež. Vykonáváme dohled nad pořádáním audiovizuálních produkcí a kontrolujeme sportovní …
599 442 944

ÚMO Ostrava - Poruba - Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 – Naplánovat trasu
Zajištění provozu monitorovacího centra. Zabezpečení činnosti související s provozem center volného času a …
599 480 241

MÚ Bohumín - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a zájmových …

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Odbor komplexně zastupuje zájmy městského obvodu v oblasti školství a kultury. Podílí se na vytváření podmínek týkajících se komplexní péče o předškolní a základní školství, a na celkovém rozvoji kultury a sportu a volného času dětí a mládeže na území …
599 430 282

MÚ Studénka - Odbor školství, kultury a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sociálních věcí. Nabídka pomoci při zajištění základních životních podmínek dospělým osobám v hmotné nouzi, sociálně právní ochrany dětí a péče o seniory i tělesně …
556 414 355

Město Nový Jičín - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor vyřizuje žádosti o stavební zásahy na objektech v městské památkové zóně a na objektech památkově chráněných, vyhlašuje granty pro organizovanou kulturní mládež, eviduje žádosti o stanovení konce veřejné produkce hudby na území …
556 768 218

MÚ Třinec - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Organizování významných kulturně - společenských akcí, vyřizování dokladů pro územní rozhodnutí i stavební povolení pro stavby města, vedení agendy hlavní kroniky města a zajišťování údržby …
558 306 190

ÚMO Ostrava - Polanka nad Odrou - Odbor organizační, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme sociální, organizační a kontrolní činnost. Financujeme a spravujeme úseky školství a kultury. Zaměřujeme se na sociálně právní ochranu dětí a péči o nesvéprávné či zdravotně postižené občany. Poskytujeme služby sociálního kurátora pro …
599 425 101

MÚ Krnov - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, příprava podkladů pro účetnictví. Poskytování informací a metodické pomoci. Vedení kulturních aktivit, zajišťování zápisů dětí a …
554 697 401

MÚ Rychvald - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor pečuje o provoz internetových stránek města a aktualizaci elektronické úřední desky. Pracuje s návrhy rozpočtu na úseku odboru a sleduje jejich čerpání a účelnosti vynakládání prostředků. Podporuje kulturní a sportovní rozvoj …
596 543 050

Magistrát města Ostrava - Odbor školství a sportu

 – Naplánovat trasu
Odbor vytváří podmínky a koncepce v oblasti tělovýchovy a sportu. Vykonává státní správu a samosprávu podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský …
599 443 272

Magistrát města Opava - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zpracovává koncepce a analýzy dalšího rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem, zpracovává koncepci protidrogové politiky a garantuje její realizaci, provádí průběžnou analýzu bezpečnostní a drogové …
553 756 111

MÚ Frýdlant nad Ostravicí - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a kultury. Zabýváme se knihovnami, granty, partnerskými městy, pamětními medailemi, čestným občanstvím, válečnými hrob či provozem hřišť. Staráme se o pomoc v hmotné nouzi a o sociálně právní ochranu …
558 604 199