Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme financování, rozpočtovou agendu a správu úseků školství a …
599 410 075

MÚ Orlová - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje a vytváří podmínky pro rozvoj školských zařízení a kultury ve městě. Zajišťuje agendu finančních příspěvků, dotací a zabezpečuje činnost pracovních skupin pro školství a kulturu. Zabývá se prevencí kriminality a protidrogové …
596 581 315

MÚ Bílovec - Odbor kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti kultury a sportu. Provozujeme a udržujeme kulturní dům a zámek. Provádíme vidimaci a legalizaci. Spravujeme webové stránky, internetovou televizi či městský rozhlas a poskytujeme krátkodobý pronájem prodejních …
556 414 219

Město Nový Jičín - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor vyřizuje žádosti o stavební zásahy na objektech v městské památkové zóně a na objektech památkově chráněných, vyhlašuje granty pro organizovanou kulturní mládež, eviduje žádosti o stanovení konce veřejné produkce hudby na území …
556 768 218

ÚMO Ostrava - Poruba - Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 – Naplánovat trasu
Zajištění provozu monitorovacího centra. Zabezpečení činnosti související s provozem center volného času a …
599 480 241

MÚ Třinec - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Organizování významných kulturně - společenských akcí, vyřizování dokladů pro územní rozhodnutí i stavební povolení pro stavby města, vedení agendy hlavní kroniky města a zajišťování údržby …
558 306 190

MÚ Jablunkov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Odbor spravuje činnost mateřských a základních škol a školských zařízení, domu dětí a mládeže a knihovny, kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Spolupracuje s partnerskými městy na organizaci kulturně-společenských a sportovních …
558 340 675

MÚ Český Těšín - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
553 035 300

Magistrát města Opava - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zpracovává koncepce a analýzy dalšího rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem, zpracovává koncepci protidrogové politiky a garantuje její realizaci, provádí průběžnou analýzu bezpečnostní a drogové …
553 756 111

Magistrát města Havířov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání, zabezpečování provozu mateřských a základních škol a …
596 803 129

MÚ Vítkov - Odbor služeb

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti kultury a …
556 312 240

ÚMO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí a správu mateřských školek. Finančně podporujeme rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež. Vykonáváme dohled nad pořádáním audiovizuálních produkcí a kontrolujeme sportovní …
599 442 944

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Odbor komplexně zastupuje zájmy městského obvodu v oblasti školství a kultury. Podílí se na vytváření podmínek týkajících se komplexní péče o předškolní a základní školství, a na celkovém rozvoji kultury a sportu a volného času dětí a mládeže na území …
599 430 282

MÚ Krnov - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, příprava podkladů pro účetnictví. Poskytování informací a metodické pomoci. Vedení kulturních aktivit, zajišťování zápisů dětí a …
554 697 401