Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Šternberk - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Koordinace zápisu dětí do mateřských a základních škol, odpovědnost za čerpání finančních prostředků. Vedení evidence kulturních památek, zajištění výstavní …
585 086 227

Statutární město Prostějov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme financování, rozpočtovou agendu a správu úseků školství a kultury. Shromažďujeme a zpracováváme data z dokumentací a evidencí za školy a školská zařízení. Vyhlašujeme granty v oblasti …
582 329 330

MÚ Mohelnice - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
583 452 156

MÚ Litovel - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a kultury, údržbu, rekonstrukce a opravy sportovišť a hřišť. Podílíme se na organizaci tělovýchovy a zájmové činnosti a na programech prevence kriminality ve městě. Pořádáme společenské a kulturní akce. Vyřizujeme žádosti o příspěvcích z rozpočtu …
585 153 153

MÚ Lipník nad Bečvou - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Vedení jejich rozpočtové agendy a financování. Zpracování statistických výkazů z dokumentace i evidence škol a školských …
581 722 250

MÚ Šumperk - Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách. Ve spolupráci s řediteli škol organizuje zápis dětí. Zabezpečení návštěv domácích i zahraničních hostů města, vedení fotoarchivu, fonotéky a …
583 388 111

MÚ Hranice - Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a kultury. Vytváříme organizační, materiální a finanční podmínky pro uplatnění zájmů a potřeb města. Spolupracujeme s příspěvkovými organizacemi. Zabezpečujeme komunikaci s veřejností a mediální aktivity …
581 828 110

MÚ Zábřeh - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zabezpečování provozu škol a školských zařízení. Organizuje zápis dětí do základních a mateřských škol. Sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských …
CzechPOINT

MÚ Velká Bystřice - Odbor kultury a informací

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy v oblasti kultury a poskytování …
585 351 680

Magistrát města Olomouc - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování financování a rozpočtové agendy a správy předškolních a školských zařízení zřízených městem. Zaměřujeme se i na vyhodnocování inventarizace majetku, sledování hospodářské činnosti škol. Zabýváme se i zpracováním podkladů pro schválení předpisů v oblasti …
588 488 571

MÚ Uničov - Odbor kultury, školství a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor vyřizuje žádosti o stavební zásahy na objektech v městské památkové zóně a na objektech památkově chráněných, vyhlašuje granty pro organizovanou kulturní mládež, eviduje žádosti o stanovení konce veřejné produkce hudby na území …
585 088 213

Magistrát města Přerov - Odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění podmínek pro předškolní a základní vzdělání, zabezpečuje školní stravování a poskytování dotací v oblasti sportu. Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních agend u orgánů státní …
581 268 700

MÚ Rýmařov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
554 254 160

MÚ Vítkov - Odbor služeb

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti kultury a …
556 312 240