Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Otrokovice - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje plnění úkolů úřadu v záležitostech dětí, mládeže, vzdělávání, zájmové činnosti, kultury a sportu. Vyřizování žádostí a návrhů a přípravy podkladů pro rozhodování orgánů. Plnění úkolů úřadu při prezentaci a propagaci …
577 680 103

MÚ Kroměříž - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor má na starosti kompletní provoz v základních a mateřských …
573 321 340

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Hlavní činností odboru je zajistit materiální podmínky mateřských a základních škol zřizovaných městem, správu Kulturního zařízení a Městské knihovny a podílení se na organizaci kulturních akcí pořádaných těmito příspěvkovými …
571 674 659

MÚ Zubří - Odbor kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
571 659 447

MÚ Uherský Ostroh - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Pronájem a správa svěřených prostor jako je koncertní sál a obřadní …
572 430 538

MÚ Holešov - Úsek školství, kultury a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Organizování kulturních akcí. Zpracování návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu. Poskytování metodické pomoci pro školy a školská zařízení. Příprava platových výměrů pro ředitele škol a školských …
573 521 600

MÚ Uherský Brod - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, sportu a …
572 615 210

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor cestovního ruchu a kultury

 – Naplánovat trasu
Organizace kulturních akcí a výstav, správa městského kina a muzea. Vedení kroniky města, hlášení městského rozhlasu a aktualizace městského …
573 501 952

MÚ Kunovice - Odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu

 – Naplánovat trasu
Odbor působí v oblasti kultury, školství, cestovního ruchu a sportu. Zabezpečuje realizaci kulturních akcí pořádaných městem, spolupracuje a komunikuje s vedeními základních škol, mateřských škol a základních uměleckých …
572 549 999

Magistrát města Zlín - Odbor kultury a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Koordinace a podpora činnosti subjektů v oblasti kultury, kontrola hospodaření a efektivnosti vynakládání prostředků města v rámci své …
577 630 322

MÚ Valašské Klobouky - Oddělení školství a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Plníme úkoly v oblastech základního školství, předškolních zařízení a zájmového vzdělávání. Zajišťujeme péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném …
577 311 100

MÚ Vsetín - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sport. Zabezpečujeme úkoly na úseku školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a zahraničních kontaktů. Zajišťujeme přípravu a realizaci investičních akcí, běžné údržby a oprav budov, které jsou ve správě …
571 491 511

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zpracováváme návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání, finanční prostředky na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích mimo pracovní …
571 661 259