Firmy

MÚ Bohumín - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
596 092 217

MÚ Rýmařov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
554 254 222

ÚMO Ostrava - Stará Bělá - Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
599 424 107

ÚMO Ostrava - Třebovice - Sociální úsek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel. Vyřizujeme přihlášky k trvalému pobytu. Možnost ohlášení adresy pro doručování písemností, ukončení trvalého pobytu na území ČR či zrušení trvalého …
599 422 108

ÚMO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - Odbor sociálně právní ochrana dětí

 – Naplánovat trasu
Pracovníci pomáhají zejména při řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem. Zajišťují pomoc při řešení situací dětí narozených mimo manželství včetně pomoci jejich matkám či při řešení situací nedostatečné péče o …
599 459 229

MÚ Orlová - Odbor sociální a zdravotní

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
596 581 420

ÚMO Ostrava - Nová Bělá - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odbor sociálních věcí. Vyřizujeme přihlášky k trvalému …
599 424 206

MÚ Bruntál - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
554 706 220

Magistrát města Frýek-Místek - Odbor sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …

MÚ Český Těšín - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
553 035 780

MÚ Jablunkov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
558 340 650

ÚMO Ostrava - Poruba - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 – Naplánovat trasu
V agendě terénní sociální práce zajišťuje oddělení agendu sociálně-právní ochrany dětí pro územní obvod Poruba, Pustkovec, Plesná, Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice, Martinov, Krásné …
599 481 520

ÚMO Ostrava - Krásné Pole - Úsek sociální

 – Naplánovat trasu
Úsek zabezpečuje působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí. Svou činností je zaměřen zejména na řešení okruhu problémů u osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a v péči o staré a zdravotně znevýhodněné …
599 426 101

MÚ Vítkov - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
556 312 222