Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kravaře - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
553 777 924

MÚ Vítkov - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
556 312 222

ÚMO Ostrava - Poruba - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 – Naplánovat trasu
V agendě terénní sociální práce zajišťuje oddělení agendu sociálně-právní ochrany dětí pro územní obvod Poruba, Pustkovec, Plesná, Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice, Martinov, Krásné …
599 481 520

ÚMO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
599 444 444

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
599 410 026

MÚ Bohumín - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
596 092 217

MÚ Město Albrechtice - Sociální odbor

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
554 637 363

ÚMO Ostrava-Martinov - Úsek sociální

 – Naplánovat trasu
Vykonávání občanských obřadů a slavností. Možnost ohlášení adresy pro doručování písemností či přihlášení k trvalému pobytu. Vyřízení loveckého či rybářského …
599 423 102

ÚMO Ostrava - Třebovice - Sociální úsek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel. Vyřizujeme přihlášky k trvalému pobytu. Možnost ohlášení adresy pro doručování písemností, ukončení trvalého pobytu na území ČR či zrušení trvalého …
599 422 108

Město Nový Jičín - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
556 768 240

Magistrát města Opava - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …

MÚ Orlová - Odbor sociální a zdravotní

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
596 581 420

ÚMO Ostrava - Plesná - Úsek sociální

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sociální agendu a agendu …
599 427 102

ÚMO Ostrava - Lhotka - Úsek vnitřních a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel. Ohlášení doručovací adresy či změny místa trvalého pobytu. Přihlášení k trvalému …
599 428 204