Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Ivanovice na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění činností stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování a dalších činností dle stavebního …
517 325 670

ÚMČ Brno-Černovice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o umístění, povolení, kolaudaci a odstraňování staveb na území městské části. Odbor vyřizuje žádosti o povolení zkušebního provozu a k předčasnému užívání staveb, dále žádosti o vydání kolaudačního a územního …
548 129 832

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Na základě stavebního zákonu předepsaného řízení vydává odbor územní rozhodnutí o umístění …
549 523 570


ÚM Jedovnice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
516 528 212

ÚMČ Brno-Bosonohy - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebních povolení a územních rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu. Zajišťování stavebně právní činnosti městské části. Dále úřad povoluje reklamní zařízení a změny v užívání …
547 422 714

MÚ Oslavany - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
546 418 421

MÚ Bučovice - Odbor územního plánování, rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování realizace stavebních investic v rámci schváleného plánu investic a rozpočtu …
517 324 421

MÚ Velké Opatovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti …
608 757 047

MÚ Židlochovice - Odbor územního plánování a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
547 428 770

MÚ Valtice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme stanovisko k žádostem o prodej pozemků a podílí se na přípravě investičních akcí. Rozhodujeme o omezení nebo úplné uzavírce pozemní komunikace objížďkou. Zabýváme se ochranou ovzduší, krajiny, přírody a zvířat proti týrání. Vedeme průběžnou evidenci o odpadech a způsobech …
730 872 663

MÚ Olešnice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města a vykonává činnost stavebního úřadu. Zabývá se také odpadovým hospodářstvím a uděluje pokuty a sankce. Připravuje návrhy na provádění územních změn. Pořizuje územně plánovací dokumentaci. Vede evidenci nemovitostí ve vlastnictví …
516 463 108

ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Na základě stavebního zákonu předepsaného řízení odbor vydává územní rozhodnutí o umístění …
545 423 937

MÚ Šlapanice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
533 304 550