Firmy

ÚMČ Brno-Žebětín - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Na základě stavebního zákonu předepsaného řízení odbor vydává územní rozhodnutí o umístění …
546 217 398

MÚ Tišnov - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Rozhoduje o označování budov čísly, o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu. Vydává kolaudační souhlas. Provádí kontrolní prohlídky …
549 439 755

MÚ Velké Pavlovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost …
519 365 348

ÚMČ Brno-Kohoutovice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebních povolení, územních rozhodnutí o umístění staveb, o chráněném území a ochranném pásmu. Odbor vyřizuje žádosti o povolení zkušebního provozu a k předčasnému užívání staveb, dále žádosti o vydání kolaudačního a územního …
547 130 589

MÚ Veselí nad Moravou - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vedení územního řízení a vydávání územního rozhodnutí, souhlasu, opatření o stavební uzávěře a o asanaci území. Posuzování staveb v režimu ohlášení a stavebního řízení. Provádění kolaudačního řízení staveb, vydávání kolaudačního souhlasu. Zajištění kontrolní prohlídky …
518 670 210

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Na základě stavebního zákonu předepsaného řízení vydává odbor územní rozhodnutí o umístění …
549 523 570

MÚ Dubňany - Odbor výstavby - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
518 698 515

ÚMČ Brno-Tuřany - Odbor stavební a technický

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
545 128 251

MÚ Slavkov u Brna - Odbor stavební a územně plánovací úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání staveních …
544 121 113

MÚ Židlochovice - Odbor územního plánování a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
547 428 770

MÚ Bzenec - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
518 306 425

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Na základě stavebního zákonu předepsaného řízení odbor vydává územní rozhodnutí o umístění …
541 421 732

Hodonice - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Přijímáme ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. Vydáváme stavební povolení a kolaudační souhlasy. Povolujeme změny stavby před jejím dokončením a změny účelu užívání. Nařizujeme vyklízení a odstranění …
515 234 310

ÚMČ Brno-Bohunice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Povolování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich odstraňování, povolování jejich užívání po dokončení, povolování změn v užívání a provádění dalších agend dle stavebního …