Firmy

MÚ Šenov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
596 805 954

MÚ Rýmařov - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
554 254 301

MÚ Rychvald - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Má na starosti rozhodování o zařízení pozemních komunikací a umístění staveb. Podává informace pro pořizování územně plánovacích podkladů. Povoluje kácení dřevin a stará se o jejich náhradní …
596 543 044

MÚ Bruntál - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
554 706 252

MÚ Bohumín - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …

MÚ Hradec nad Moravicí - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Zaměřujeme se na zpracovávání návrhu rozpočtu v oblasti územně plánovací činnosti. Řešíme stížnosti a podněty občanů na svěřeném úseku. Zabezpečujeme přípravu podkladu pro jednání rady a zastupitelstva města. Zaměřujeme se na běžnou korespondenci …
553 783 927

MÚ Bílovec - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Vedeme územní řízení a vydáváme územní rozhodnutí o umístění stavby, využití území či stavební uzávěře. Vykonávám stavební dohled, projednáváme přestupky a provádíme vyvlastňovací …
556 312 151

OÚ Albrechtice - Odbor stavebního úřadu

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování stavebně právní činnosti …
595 170 067

MÚ Orlová - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a územního plánování. Provádí pořizování územního plánu, územně analytických podkladů. Vydává povolení k opravě a rekonstrukci kulturní památky a stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu nemovitých kulturních …
596 581 715

ÚMO Ostrava - Svinov - Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnost v oblasti výstavby, dopravy a životního …
599 421 031

ÚMO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává správu na úseku územního řízení a stavebního řádu včetně výkonu státního stavebního dohledu, dále správu na úseku přestupků, správních deliktů a pokut, na úseku myslivosti, rybářství, zemědělství, veterinární a rostlinolékařské péče a na úseku ochrany vod, vodovody a …
599 459 242

MÚ Brušperk - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
558 666 443

ÚMO Ostrava - Poruba - Oddělení stavebního úřadu

 – Naplánovat trasu
Oddělení vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Vydává územní rozhodnutí o umístění stavby pro rodinné domy a doplňkové …
599 480 610

MÚ Město Albrechtice - Odbor stavební úřad a územní plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor vydává stavební povolení a rozhoduje o jeho změně nebo prodloužení. Zabývá se také silničním hospodářstvím a dopravou včetně povolování zvláštního užívání místních komunikací. Realizuje pronájmy i prodeje pozemků a vyvěšuje materiály na úřední …