Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Děčín - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Přijímáme žádosti o územní rozhodnutí, souhlasy či plánovací informace. Vyřizujeme žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a o vydání stavebního …
412 591 171

MÚ Roudnice nad Labem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy zejména v oblasti stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o státní památkové péči, zákona o přestupcích, zákona o vyvlastnění a v několika dalších …
416 850 121

MÚ Dubí - Stavební úřad a územní plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Zabýváme se uzemním plánováním, liniovými i inženýrskými stavbami a výstavbou fyzických i právnických …
417 554 622

MÚ Jiříkov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a výkonu státního stavebního dohledu. Realizace investičních akcí města od zadání stavby přes vydání stavebního povolení, zpracovávání podkladů pro vymáhání historického majetku a vedení úkonů v oblasti myslivosti i rybníkářství s výkonem rybářského …

MÚ Velký Šenov - Odbor výstavby a životního prostředí, majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního prostředí. Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Zpracováváme nájemní smlouvy na nebytové prostory, ověřujeme faktury za nákupy majetku města a chráníme ovzduší i veřejnou …
412 391 381

MÚ Louny - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
415 621 206

MÚ Vejprty - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti …
474 614 968

MÚ Duchcov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
417 514 420

MÚ Kadaň - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Úřad zadává a vede tvorbu investičních projektů města a zajišťuje jejich realizaci. Připravuje podklady k zabezpečení výběrových řízení na dodavatele. Dále vede fotodokumentaci realizace staveb a provádí dozor investora. Připravuje a zpracovává plán údržby místních …
474 319 530

MÚ Postoloprty - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Provádění archivace dokumentace staveb i souvisejících písemností i státního stavebního dohledu. Spravování a rozvíjení značení prostranství, ulic i náměstí a přidělování popisných i evidenčních …
415 778 418

MÚ Žatec - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …

MÚ Libochovice - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby a využití …
602 398 591

MÚ Varnsdorf - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost …
412 372 241

Magistrát města Teplice - Odbor územního plánování a stavebního úřádu

 – Naplánovat trasu
Pořizujeme a projednáváme územní a regulační plány a jejich změny na území města. Zajišťujeme analytické podklady a aktualizace. Ohlašujeme jednoduché stavby včetně terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. Projednáváme přestupky a právní …
(1)
417 510 331