Firmy

MÚ Ledeč nad Sázavou - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
569 729 530

MÚ Přibyslav - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Povolujeme stavby, jejich změny a odstraňování a terénní úpravy. Vydáváme kolaudační a územní …
569 430 824

MÚ Moravské Budějovice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
568 408 334

MÚ Horní Cerekev - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání stavebních povolení, povolení k odstranění staveb, provádění státního stavebního dohledu a kolaudačního řízení. Nabídka řízení o přestupcích proti stavebnímu …

MÚ Humpolec - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …

MÚ Jaroměřice nad Rokytnou - Odbor výstavby, investic a majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správu majetku. Odpovídáme za přípravu a realizaci staveb. Provádíme investorský dozor. Dále nabízíme pronájmy pozemků, které jsou v majetku …
568 408 024

MÚ Pacov - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o chráněném území, ochranném pásmu, o dělení nebo scelování pozemků, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a další. Vykonávání státního stavebního …
565 455 125

MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města a územního plánování. Poskytuje územní souhlasy, stavební povolení, kolaudace a ukládá …
566 590 348

MÚ Třešť - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Zaměření na úsek územního plánovaní, stavebního řádu, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, zemědělství, ochrany přírody a …
567 584 925

MÚ Havlíčkův Brod - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
569 497 210

MÚ Černovice - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Vyřizujeme stavební řízení. Zaměřujeme se na výstavbu města, vedení spisové agendy odboru a investiční …
565 492 382

MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …
566 688 190

MÚ Velké Meziříčí - Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Zabezpečování podkladů pro zadávání veřejných zakázek, sledování průběhu investičních akcí města a vykonávání technického dozoru. Poskytování metodické i poradenské pomoci příjemcům dotací a spolupracování s právnickými …
566 781 200

MÚ Žirovnice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
565 301 516