Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bučovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
517 324 449

MÚ Židlochovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
547 428 760

ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - Odbor životního prostředí, vnitřních věcí, zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajištění rozvoje a rekonstrukce zeleně, řešení problematiky odpadového hospodářství. Výdej rybářských lístků. Odbor zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací, dohlíží nad prováděním údržby zeleně vlastníků pozemků na území městské …
545 423 938

MÚ Šlapanice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
533 304 750

MÚ Mikulov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vyměřujeme poplatky za znečišťování ovzduší. Udělujeme souhlas s upuštěním od třídění odpadů. Povolujeme vypouštění odpadních vod do kanalizace. Vydáváme rybářské lístky a povolení, pozastavení nebo zákaz kácení dřevin. Nařizujeme náhradní výsadby. Provádíme kontrolní …

MÚ Veselí nad Moravou - Odbor životního prostředí a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, povolujeme a zakazujeme kácení dřevin. Ukládáme náhradní výsadbu, vyhlašujeme památné stromy a jejich ochranná pásma a zajišťujeme jejich ochranu. Vymezujeme a hodnotíme místní systém ekologické …
518 670 240

MÚ Tišnov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí, přírody a krajiny, ovzduší, rostlinstva a zvířectva. Zabývá se také otázkami vodního hospodářství, odpadového hospodářství, rybářství, správou lesů a ochranou zemědělského půdního fondu. Povoluje či omezuje kácení …
549 439 817

MÚ Kyjov - Odbor životního prostředí a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …

ÚMČ Brno-Chrlice - Odbor všeobecný

 – Naplánovat trasu
Správa tržišť a stánkového prodeje, zajištění ochrany životního prostředí a odpadového …
545 427 217

MÚ Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
516 488 650

MÚ Vyškov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, ovzduší, správy lesů, myslivosti a …
517 301 540


MÚ Rosice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje agendu ochrany ovzduší, ochrany lesa a myslivost, agendu ochrany přírody a krajiny, rybářství, ochrany vod, vodní hospodářství, ochranu zemědělské …

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváření a realizace koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Odbor se stará o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Pracuje s koncepcemi programu nakládání s komunálním odpadem. Vydává závazné vyhlášky v oblasti životního …
541 421 725