Firmy

MÚ Šlapanice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
533 304 750

ÚMČ Brno-sever - Odbor životního prostředí a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor koordinace péče o životní prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny. Zaměřuje se na odpadové hospodářství, výdej rybářských lístků. Zajišťuje projednávání stížností a podnětů znečišťování ovzduší a odpadového …
545 542 237


MÚ Moravský Krumlov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Udělování souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem, vedení evidence odpadů, provádění kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství. Odbor má na starosti ukládání pokut a zpracovává hlášení o produkci a nakládání s …
515 300 739

MÚ Bzenec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
518 306 426

MÚ Rosice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje agendu ochrany ovzduší, ochrany lesa a myslivost, agendu ochrany přírody a krajiny, rybářství, ochrany vod, vodní hospodářství, ochranu zemědělské …

MÚ Břeclav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Ukládáme pokuty a provádíme dozorovou …
519 311 210

ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - Odbor životního prostředí, vnitřních věcí, zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajištění rozvoje a rekonstrukce zeleně, řešení problematiky odpadového hospodářství. Výdej rybářských lístků. Odbor zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací, dohlíží nad prováděním údržby zeleně vlastníků pozemků na území městské …
545 423 938

MÚ Rousínov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a stavebně právní činnosti města. Zabývá se vodním nebo lesním hospodářství, požární ochranou, vydáváním rybářských lístků. Má na starosti zemědělství a včelařství. Řeší ochranu před …
517 324 833

MÚ Bučovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
517 324 449

ÚMČ Brno-střed - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváření a realizace koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Odbor se stará o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Pracuje s koncepcemi programu nakládání s komunálním odpadem. Vydává závazné vyhlášky v oblasti životního …
542 526 157

ÚMČ Brno-Chrlice - Odbor všeobecný

 – Naplánovat trasu
Správa tržišť a stánkového prodeje, zajištění ochrany životního prostředí a odpadového …
545 427 217

MÚ Kuřim - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
541 422 320

MÚ Ivančice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu přírody a krajiny i zemědělského půdního fondu, veterinární péče, ochranu ovzduší a odpadní, vodní i lesní hospodářství a myslivost. Vydáváme povolení ke kácení dřevin. Vedeme přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a …
546 419 470