Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablunkov - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Vedeme vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro vodní díla. Vydáváme povolení k nakládaní s podzemními vodami a souhlas k zásahům v ochranném pásmu památného …
558 340 690

MÚ Bruntál - Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vedení registru vozidel a výkon státního odborného dozoru v silniční …
554 706 313

Mgr. Mária Paciorková

Poskytuji poradenství v oblasti problematiky ochrany zemědělského půdního fondu, součinnost při řízení. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) pro trvalý a dočasný zábor nad 1 rok. Bilance skrývek kulturních zemin a jejich využití. Plán biologické …

MÚ Bílovec - Odbor životního prostředí a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a spravujeme vodní či odpadové hospodářství. Vydáváme lovecké a rybářské lístky. Zabýváme se ochranou zvířat proti týrání. Provádíme sečení trávy na veřejném prostranství a udržujeme …
556 414 213

ÚMO Ostrava - Plesná - Úsek výstavby, majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úsek vydává povolení ke kácení dřevin, k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci či zvláštního užívání místních …
599 427 106

MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. V rámci samostatné působnosti koordinuje ekologickou …
556 833 241

MÚ Kopřivnice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování ochrany životního …
556 879 780

ÚMO Ostrava - Polanka nad Odrou - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na oblasti životního prostředí a silničního …
599 425 101

MÚ Vítkov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
556 312 266

MÚ Krnov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa myslivosti a rybářství, vydávání loveckých lístků, ochrana krajiny, ovzduší a zvířat. Vedení odpadového a vodního hospodářství. Odbor povoluje odběr podzemních vod, stavbu domácí čistírny odpadů a studní, kácení dřevin rostoucích mimo les. Schvalování chovu zvěře v zajetí a …
554 697 327

MÚ Fulnek - Odbor investic a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a rozvoje města. Dále má nastarost projektové řízení, správu majetku a …
556 770 883

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správ životního prostředí. Vyřizujeme žádosti o vydání loveckého či rybářského lístku a povolujeme kácení dřevin. Zaměřujeme se na ochranu zvířat proti týrání a na ochranu přírody. Vedeme evidenci chovatelů …
599 430 207

Bystřice - odbor výstavby, životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Provozujeme stavební úřad. Dále se zaměřujeme na územní plánování a regionální rozvoj, dopravu, investice města, zemědělství či ochranu životního prostředí. Zabýváme se vedením centrálních žádostí o dotace, zajišťujeme zpracování a posouzení potřebných …

MÚ Odry - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
556 768 180