Firmy

MÚ Bílovec - Odbor životního prostředí a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a spravujeme vodní či odpadové hospodářství. Vydáváme lovecké a rybářské lístky. Zabýváme se ochranou zvířat proti týrání. Provádíme sečení trávy na veřejném prostranství a udržujeme …
556 414 213

MÚ Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany ovzduší, přírody, krajiny, zvířat proti týrání, zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče a vodního …
558 306 315

Magistrát města Frýdek-Místek - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a údržbu zeleně a lesního majetku, správu veřejných pohřebišť a výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany ovzduší a lesního …

MÚ Orlová - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí v oblasti přírody a krajiny, ovzduší, lesů, myslivosti, zemědělského půdního fondu, odpadového a vodního hospodářství. Vede celoměstskou evidenci ploch zeleně a vydává obecně závazné …
596 581 716

MÚ Rýmařov - Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
554 254 312

MÚ Frýdlant nad Ostravicí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje svoz a likvidaci odpadů, deratizaci, spravuje zeleň, vodní toky a lesy v majetku města, vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, myslivosti, rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a vodního …
558 604 180

Bystřice - odbor výstavby, životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Provozujeme stavební úřad. Dále se zaměřujeme na územní plánování a regionální rozvoj, dopravu, investice města, zemědělství či ochranu životního prostředí. Zabýváme se vedením centrálních žádostí o dotace, zajišťujeme zpracování a posouzení potřebných …

MÚ Kopřivnice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování ochrany životního …
556 879 780

MÚ Odry - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
556 768 180

MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. V rámci samostatné působnosti koordinuje ekologickou …
556 833 241

Město Nový Jičín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá koordinací péče o životní prostředí, ochranou zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Má na starosti správu odpadového …
556 768 294


ÚMO Ostrava - Jih - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správ životního prostředí. Vyřizujeme žádosti o vydání loveckého či rybářského lístku a povolujeme kácení dřevin. Zaměřujeme se na ochranu zvířat proti týrání a na ochranu přírody. Vedeme evidenci chovatelů …
599 430 207

MÚ Vítkov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
556 312 266