Firmy

MÚ Chrudim - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Udělujeme souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a k upuštění od třídění odpadů. Povolujeme kácení dřevin rostoucích mimo les. Vyhlašujeme, registrujeme a pečujeme o památné stromy a významné krajinné prvky. Schvalujeme havarijní plány a manipulační řády. Provádíme úkony k ochraně před …
469 657 300

MÚ Moravská Třebová - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

MÚ Přelouč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Provádí kontrolní činnost v oblasti odpadového hospodářství. Odbor vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační …
466 094 231

MÚ Polička - Odbor lesního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajištění hospodaření na lesním majetku …

MÚ Svitavy - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
461 550 240

MÚ Litomyšl - Odbor městských lesů

 – Naplánovat trasu
Hospodaření s lesním majetkem města. Zajištění pěstebních prací, těžby a prodeje dřeva, údržby budov a cest sloužící lesnímu hospodářství. Odbor má na starosti zlepšení přírodního prostředí a rekreační hodnoty lesa. Provádění podnikatelských aktivit v oblasti lesního …
461 639 263

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
465 461 558

MÚ Hlinsko - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
469 326 156

MÚ Choceň - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Získávání stavebního povolení, kolaudačních rozhodnutí, územního souhlasu. Ukládání pokut za porušení stavebního zákona. Provádění kontrol …
465 461 938

MÚ Lanškroun - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany přírody, ovzduší a zvířat proti týrání. Pečujeme o odpadové, lesní a vodní hospodářství a zemědělský půdní fond. Odbor vydává a odebírá rybářské lístky a provádí jejich kontroly. Vydává souhlas k návrhům tras podzemních a nadzemních vedení, pozemních komunikací a vodních …
465 385 283

MÚ Chvaletice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vytvářením a realizací koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Staráme se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Zaměřujeme se také na otázky odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu i lesního …
466 768 469

MÚ Bystré - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu. Nabízíme kácení dřevin rostoucích mimo les. Zabýváme se také otázkami vodohospodářství, myslivosti, zemědělství, rybářství či odpadového …
468 008 186

MÚ Králíky - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
465 670 881

MÚ Žamberk - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
465 670 260