Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Chrast - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Připravuje podklady pro rozpočet ve své působnosti. Provádí státní stavební dozor a archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností. Vede spisovou agendu odboru. Průběžně sleduje veškerou stavební činnost ve …
469 633 688

MÚ Přelouč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Provádí kontrolní činnost v oblasti odpadového hospodářství. Odbor vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační …
466 094 231

MÚ Polička - Odbor lesního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajištění hospodaření na lesním majetku …

MÚ Vysoké Mýto - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor uděluje souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vede a zpracovává evidenci odpadů. Provádí kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství, ukládá pokuty, řídí práce při zneškodňování havárií. Zabývá se rušením památných stromů a ochranných …
465 466 156

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
465 461 558

MÚ Králíky - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
465 670 881

MÚ Bystré - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu. Nabízíme kácení dřevin rostoucích mimo les. Zabýváme se také otázkami vodohospodářství, myslivosti, zemědělství, rybářství či odpadového …
468 008 186

Magistrát města Pardubice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vykonává úkoly obecního úřadu s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu v rámci výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, odpadového a vodního hospodářství, zemědělského půdního fondu, ovzduší, lesů, myslivosti. Realizuje v oblastech životního prostředí úkoly …
(1)
466 859 308

MÚ Svitavy - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
461 550 240

MÚ Hlinsko - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
469 326 156

MÚ Chvaletice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vytvářením a realizací koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Staráme se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Zaměřujeme se také na otázky odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu i lesního …
466 768 469

MÚ Lanškroun - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany přírody, ovzduší a zvířat proti týrání. Pečujeme o odpadové, lesní a vodní hospodářství a zemědělský půdní fond. Odbor vydává a odebírá rybářské lístky a provádí jejich kontroly. Vydává souhlas k návrhům tras podzemních a nadzemních vedení, pozemních komunikací a vodních …
465 385 283

MÚ Žamberk - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
465 670 260

MÚ Moravská Třebová - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …