Firmy

Magistrát města Mostu - Odbor životního prostředí a mimořádných událostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, obrany a krizového …
476 448 111

MÚ Bílina - Oddělení životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Provádí komplexní kontrolní činnost v celém rozsahu působnosti obcí. Dohlíží na odpadové hospodářství. Správa a vymáhání poplatku za užívání veřejného prostranství. Ochrana ovzduší, rybářství, myslivosti, lesního hospodářství a úseku vodovodů a …

MÚ Varnsdorf - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
412 372 241

MÚ Šluknov - Odbor rozvoje a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a rozvoje …
412 315 341

MÚ Meziboří - Odbor výstavby, majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, životního prostředí a …
476 748 150

MÚ Podbořany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Registruje honební společenstva a uvádí staré i nové honitby do souladu s výše zmíněným zákonem o myslivosti. Vyřizuje žádosti o vystavení loveckých lístků, o povolení lovu na nehonebních pozemcích či o povolení lovu mimo dobu …
415 237 532

MÚ Žatec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

Magistrát města Děčín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění trvalé péče o ochranu a tvorbu životního prostředí formou operativních a koncepčních opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě. Vydáváme lovecké a rybářské …
412 591 321

MÚ Libochovice - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby a využití …
602 398 591

MÚ Benešov nad Ploučnicí - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování investiční výstavby i správy životního prostředí. Nabídka sledování stavu budov a veřejných prostranství i zeleně. Provádění územního plánování města, investiční výstavby, dokumentace a investorské činnosti. Vyřizování stížností a provádění státního dozoru na místních komunikacích …
412 589 821

MÚ Kadaň - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se specializací na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
474 319 553

Odbor životního prostředí Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřujeme také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytujeme odborné informace o životním …
416 916 179

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství a …
416 850 183

Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního a lesního hospodářství. Zpracovává právní předpisy obce a navrhuje k realizaci akce k ochraně životního …
475 271 709