Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Třebíč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Dáváme souhlas ke kácení dřevin, k nakládání s nebezpečnými odpady nebo k umístění stavby v záplavovém …
568 805 210

MÚ Chotěboř - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
569 641 106

MÚ Pelhřimov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

MÚ Velké Meziříčí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Nabídka omezení nebo zákazu obecného nakládání s obecnými vodami, vykonávání vodoprávního dozoru i vodoprávní evidence a schvalování plánů pro případy havárie. Provádění a zabezpečování ochrany před …
566 781 080

MÚ Přibyslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy územního plánu a odpadového …
569 430 825

MÚ Náměšť nad Oslavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na služby v oblasti ochrany ovzduší, přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství, myslivosti a státní správy …
568 619 180

MÚ Golčův Jeníkov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Evidujeme uchazeče o byty, kontrolujeme odpady a …
569 435 316

MÚ Telč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor vydává rybářské lítky, povoluje lov zvěře, kácení dřevin a ukládá pokuty za protiprávní jednání. Dává souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování …
567 112 492

MÚ Polná - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
567 211 697

MÚ Pacov - Odbor životního prostředí a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a památkové péče. Poskytujeme péči o handicapované volně žijící živočichy nalezené ve správním obvodu města …
565 455 136

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Připravujeme a navrhujeme znění obecně závazných vyhlášek v oblasti životního prostředí. Provádíme osvětu v oblasti životního prostředí – ekologickou výchovu. Kontrolujeme fungování systému nakládání s komunálními …
569 496 640

Magistrát města Jihlava - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Koordinace péče o životní prostředí a odpadové hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny, ovzduší a …


MÚ Havlíčkův Brod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
569 497 200