Firmy

MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí. Stará se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Spravuje poplatky za komunální odpad. Řeší problematiku odpadového hospodářství. Vyřizuje žádosti týkající se životního …
566 590 300


MÚ Pelhřimov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

MÚ Náměšť nad Oslavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na služby v oblasti ochrany ovzduší, přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství, myslivosti a státní správy …
568 619 180

MÚ Moravské Budějovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
568 408 380

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Připravujeme a navrhujeme znění obecně závazných vyhlášek v oblasti životního prostředí. Provádíme osvětu v oblasti životního prostředí – ekologickou výchovu. Kontrolujeme fungování systému nakládání s komunálními …
569 496 640

MÚ Velké Meziříčí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Nabídka omezení nebo zákazu obecného nakládání s obecnými vodami, vykonávání vodoprávního dozoru i vodoprávní evidence a schvalování plánů pro případy havárie. Provádění a zabezpečování ochrany před …
566 781 080

MÚ Třebíč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Dáváme souhlas ke kácení dřevin, k nakládání s nebezpečnými odpady nebo k umístění stavby v záplavovém …
568 805 210

MÚ Přibyslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy územního plánu a odpadového …
569 430 825

Magistrát města Jihlava - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Koordinace péče o životní prostředí a odpadové hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny, ovzduší a …

MÚ Žirovnice - Odbor lesního a vodního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy lesního a vodního hospodářství …
565 301 519

MÚ Jemnice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
568 450 221

MÚ Telč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor vydává rybářské lítky, povoluje lov zvěře, kácení dřevin a ukládá pokuty za protiprávní jednání. Dává souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování …
567 112 492

MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, myslivosti, státní správy lesů, ochrany ovzduší či ochrany zemědělského půdního …
566 688 340