Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Brno-Chrlice - Odbor všeobecný

 – Naplánovat trasu
Správa tržišť a stánkového prodeje, zajištění ochrany životního prostředí a odpadového …
545 427 217

MÚ Bzenec - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
518 306 412

MÚ Rousínov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor se zabývá rušením trvalých pobytů, přidělováním čísel popisných a orientačních, hlášením městského rozhlasu, agendou ztrát a nálezů, vedením evidence přestupků. Vede úřední desku fyzickou i …
517 324 820

MÚ Strážnice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
518 306 020

MÚ Boskovice - Odbor vnitřních věcí­

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
516 488 720

MÚ Valtice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme vidimaci a legalizaci listin a podpisů. Vydáváme osvědčení k uzavření církevních sňatků a vede hřbitovní knihu. Zpracováváme návrhy právních předpisů města. Odpovídáme za zabezpečení voleb a za zveřejňování informací na úřední …
519 301 404

ÚMČ Brno-Žebětín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování opisů listin a pravosti podpisů, pronajímání nebytových prostor. Zajištění sociální péče a ochrany životního …
546 217 401

MÚ Oslavany - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
546 418 418

MÚ Bučovice - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Organizační zajišťování průběhu sčítání obyvatel, místního referenda a voleb včetně 19 obcí správního obvodu, poskytování metodické pomoci …
517 324 412

MÚ Vracov - Odbor hospodářskosprávní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou matriční agendy a evidencí obyvatel. Poskytujeme služby týkající se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
518 323 230

MÚ Dubňany - Odbor hospodářskosprávní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
518 698 518

ÚMČ Brno-Jundrov - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování opisů listin a pravosti podpisů, pronajímání nebytových prostor a vybírání poplatků za psy. Zajištění sociální péče a ochrany životního …

MÚ Břeclav - Odbor správních věcí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů občanům a přidělování popisných, evidenčních i orientačních čísel …
519 311 336

MÚ Olešnice - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Sestavuje po dohodě s finančním výborem rozpočet města. Kontroluje průběh plnění plánovaných akcí. Zabezpečuje sociálně právní ochranu dětí. Vede agendu ověřování listin a podpisů a evidenci razítek a klíčů. Vydává a odnímá rybářské …
516 463 108