Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Ivančice - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provoz oddělení dopravních přestupků, evidence vozidel a řidičů. Vydáváme cestovní doklady a občanské …
546 419 512

MÚ Vracov - Odbor hospodářskosprávní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou matriční agendy a evidencí obyvatel. Poskytujeme služby týkající se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
518 323 230

ÚMČ Brno-Žebětín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování opisů listin a pravosti podpisů, pronajímání nebytových prostor. Zajištění sociální péče a ochrany životního …
546 217 401

MÚ Hrušovany nad Jevišovkou - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a matriční doklady pro cizinu. Evidujeme trvalý pobyt občana včetně …
515 200 462

MÚ Veselí nad Moravou - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajištění administrace správních deliktů a přestupků. Ověřování údajů dle evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence dopravních přestupků, registr řidičů, vozidel a jejich technická způsobilost k …
518 670 170

ÚMČ Brno-Kohoutovice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování předávání informací veřejnosti, poskytování právní pomoci odborům, ověřování podpisů a listin. Příprava návrhů na provádění územních změn, přejmenování, sloučení či rozdělení ulic, evidování a vedení přehledu území městské části. Odbor zajišťuje propagaci a prezentaci …
547 130 539

MÚ Židlochovice - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
547 428 740

MÚ Rousínov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor se zabývá rušením trvalých pobytů, přidělováním čísel popisných a orientačních, hlášením městského rozhlasu, agendou ztrát a nálezů, vedením evidence přestupků. Vede úřední desku fyzickou i …
517 324 820

MÚ Modřice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu, evidenci obyvatel a personální a mzdovou agendu zaměstnanců města. Řídí vnitřní kontrolní systém města. Vede agendu pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje Sociální fond města. Dále zajišťuje vzdělávání zaměstnanců …
537 001 021

ÚMČ Brno-střed - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Odbor zpracovává matriční agendu narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí a vyhotovuje s tím spojené matriční doklady. Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih. Přijímá žádosti o vydání cestovních …
542 526 230

MÚ Dubňany - Odbor hospodářskosprávní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
518 698 518


MÚ Slavkov u Brna - Odbor bytového a tepelného hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy bytového a tepelného …
544 121 124

Městský úřad Hustopeče - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel včetně občanských a cestovních průkazů. Provádění ověřování shody opisů nebo kopie s listinou. Vedení evidence přidělených čísel popisných, evidenčních a orientačních, volebních seznamů a vydávání voličských …
519 441 063