Firmy

MÚ Bzenec - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
518 306 412

ÚMČ Brno-Jundrov - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování opisů listin a pravosti podpisů, pronajímání nebytových prostor a vybírání poplatků za psy. Zajištění sociální péče a ochrany životního …

ÚMČ Brno-Žebětín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování opisů listin a pravosti podpisů, pronajímání nebytových prostor. Zajištění sociální péče a ochrany životního …
546 217 401


MÚ Hrušovany nad Jevišovkou - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a matriční doklady pro cizinu. Evidujeme trvalý pobyt občana včetně …
515 200 462

MÚ Slavkov u Brna - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Poskytování právní pomoci odborům a ověřování podpisů i listin. Příprava návrhů na provádění územních změn, přejmenování, sloučení a rozdělení …
544 121 157

MÚ Modřice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu, evidenci obyvatel a personální a mzdovou agendu zaměstnanců města. Řídí vnitřní kontrolní systém města. Vede agendu pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje Sociální fond města. Dále zajišťuje vzdělávání zaměstnanců …
537 001 021

MÚ Bučovice - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Organizační zajišťování průběhu sčítání obyvatel, místního referenda a voleb včetně 19 obcí správního obvodu, poskytování metodické pomoci …
517 324 412

MÚ Mikulov - Odbor organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme přípravu jednání zastupitelstva a rady města. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Vedeme evidenci obyvatel, řidičů a silničních vozidel. Přidělujeme čísla popisná a orientační. Provádíme ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a schvalování technické způsobilosti …

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Příprava návrhů na provádění územních změn, přejmenování, sloučení či rozdělení ulic, evidování a vedení přehledu území městské části. Odbor se stará o chod podatelny, aktualizuje úřední desku. Zajišťuje propagaci a prezentaci …
546 125 180

MÚ Rousínov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor se zabývá rušením trvalých pobytů, přidělováním čísel popisných a orientačních, hlášením městského rozhlasu, agendou ztrát a nálezů, vedením evidence přestupků. Vede úřední desku fyzickou i …
517 324 820

MÚ Pohořelice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením matriční agendy, podatelny, spisové služby, archivu či evidencí obyvatel. Zajišťujeme vydávání občanských průkazů i cestovních dokladů. Provádíme ověřování a legalizaci …
519 301 328

MÚ Valtice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme vidimaci a legalizaci listin a podpisů. Vydáváme osvědčení k uzavření církevních sňatků a vede hřbitovní knihu. Zpracováváme návrhy právních předpisů města. Odpovídáme za zabezpečení voleb a za zveřejňování informací na úřední …
519 301 404

MÚ Tišnov - Odbor správních a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabývá se žádostmi o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, jejich vydáváním a evidencí vydaných dokladů. Zpracovává žádosti o změnu trvalého bydliště občanů. Rozhoduje o správních deliktech a ukládá v blokovém řízení pokuty za …
549 439 774