Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bruntál - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydáváme doklady - občanské průkazy, pasy a …
554 706 231

MÚ Studénka - Odbor místního hospodářství a údržby majetku

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy veřejných prostor města, komunikací, majetkoprávních vztahů a investiční …
556 414 347

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů. Vedeme evidenci obyvatel a zajišťujeme činnost matriky. Ověřujeme …
599 416 100

ÚMO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy na úseku matrik, státního občanství, voleb, referenda a sčítání lidu. Zabezpečujeme činnost ve věcech pojmenování veřejných prostranství a správy výpočetní techniky či informační …
599 442 861

MÚ Klimkovice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme kompletní matriční agendu a evidenci obyvatel. Spravujeme majetek města včetně bytů a zabýváme se majetkoprávními vztahy. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Přijímáme stížnosti a petice …

MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Odbor vnitřních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa města v oblasti …
556 833 140

MÚ Český Těšín - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy a údržby veřejných prostor …
553 035 500

MÚ Kopřivnice - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, občanské i řidičské průkazy, pasy a …
556 879 453

MÚ Petřvald - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme úkoly na úseku matrik, evidence obyvatel, část agendy občanských průkazů, sociálních věcí, kultury, školství, požární ochrany, civilní ochrany a …
596 542 903

MÚ Hradec nad Moravicí - Odbor vnitřních věcí a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zpracováváme návrhy rozpočtu v oblasti oprav bytů a budov. Řešíme stížnosti a podněty občanů, spolupracujeme s příslušnými orgány státní správy, provádíme archivaci a …
553 783 940

MÚ Břidličná - Hospodářskosprávní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby úřadu, matriční agendy a evidence …
554 773 533

MÚ Rychvald - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendy a evidence obyvatel. Dále také péči o zdravotně postižené a staré občany, o rodinu a děti. Poskytujeme poradenskou a výchovnou činnost, pečovatelskou službu. Dále provádíme a zajišťujeme svatební obřady a vystavuje osvědčení k uzavření církevního …
596 543 042

MÚ Fulnek - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
556 770 873

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme výkon státní správy, vedeme evidenci obyvatel a spravujeme movitý majetek. Vyřizujeme žádosti o ukončení trvalého pobytu či žádosti o změnu jména. Vydáváme matriční doklady jako je rodný, oddací a úmrtní list a poskytujeme údaje z evidence …
599 430 294