Firmy

MÚ Přelouč - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává řidičské průkazy. Registruje silniční a zvláštní vozidla a zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel. Schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí, po přestavbě a individuální výrobu …
466 094 211

MÚ Moravská Třebová - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Polička - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Chvaletice - Odbor matrika, evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vedeme matriční knihy a sbírky listin matričních knih a vyřizujeme změnu údajů o trvalém pobytu občanů. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Vyhotovujeme druhopisy matričních listů, zajišťujeme vidimace a legalizace dokladů a úředních …
466 768 464

MÚ Nasavrky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
469 669 316

MÚ Sezemice - Odbor matrika a evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vede matriční knihy a sbírky listin matričních knih. Vyřizuje změny údajů o trvalém pobytu občanů. Vydává ověřené dokumenty, občanské průkazy či cestovní …
466 741 017

MÚ Holice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu, evidenci obyvatel, chod podatelny a hlášení městského rozhlasu. Vyvěšujeme písemnosti na úřední desku. Vedeme evidenci pokutových bloků, právních a vnitřních předpisů města. Zabýváme se tvorbou a aktualizací dokumentů krizového …
466 741 210

MÚ Lanškroun - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor má na starosti vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále přijímá zásilky a provádí jejich třídění. Přijímá žádosti o uzavření manželství a sjednává výkon sňatkových obřadů. Vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním …
CzechPOINT
465 385 213

MÚ Jevíčko - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
464 620 524

MÚ Lázně Bohdaneč - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Připravuje podklady pro uzavírání smluv. Zajišťujeme zásoby spotřebním materiálem, dodávky energií a médií, správu a údržbu objektů pro městský úřad. Zpracováváme komplexní ekonomickou …

MÚ Choceň - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Vedeme evidenci názvů částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v rámci území města. Vykonáváme státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu (jako ohlašovně) a matričnímu úřadu na úseku evidence …
465 461 921

MÚ Choceň - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Vedeme evidenci majetku města dlouhodobé povahy sloužící městu déle než jeden rok. Zabezpečujeme hospodaření s majetkem města. Zajišťujeme pojištění majetku města a zařazení investic do evidence dle pokynů investičního …
465 461 943

MÚ Králíky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vedení evidence obyvatel, řidičů a registru …
465 670 871

MÚ Proseč - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Zaměřujeme se také na správu hospodaření …
469 321 137