Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bystré - Matriční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vyhotovujeme rodné, úmrtní i oddací listy. Vydáváme rozhodnutí o změně jména a příjmení. Vyřizujeme žádostí o občanské průkazy, cestovní doklady či o změnu místa trvalého pobytu. Vedeme centrální evidenci …
468 008 184

MÚ Chrast - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Vede matriční agendu a evidenci obyvatel. Odborně, organizačně a technicky zajišťuje činnosti pro občanské záležitosti. Připravuje podklady pro rozpočet. Zabezpečuje fungování a obnovu informačního systému úřadu a správu grafických informačních systémů. Koordinuje nákup technických …
469 633 690

MÚ Králíky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vedení evidence obyvatel, řidičů a registru …
465 670 871

MÚ Moravská Třebová - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Lanškroun - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor má na starosti vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále přijímá zásilky a provádí jejich třídění. Přijímá žádosti o uzavření manželství a sjednává výkon sňatkových obřadů. Vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním …
CzechPOINT
465 385 213

MÚ Hlinsko - Odbor Kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádí zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracovává žádosti o osvědčení o státním občanství. Zabývá se ověřováním matričních dokladů z matrik příslušných obecních …
469 315 324

MÚ Chvaletice - Odbor matrika, evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vedeme matriční knihy a sbírky listin matričních knih a vyřizujeme změnu údajů o trvalém pobytu občanů. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Vyhotovujeme druhopisy matričních listů, zajišťujeme vidimace a legalizace dokladů a úředních …
466 768 464

MÚ Holice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu, evidenci obyvatel, chod podatelny a hlášení městského rozhlasu. Vyvěšujeme písemnosti na úřední desku. Vedeme evidenci pokutových bloků, právních a vnitřních předpisů města. Zabýváme se tvorbou a aktualizací dokumentů krizového …
466 741 210

MÚ Proseč - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Zaměřujeme se také na správu hospodaření …
469 321 137

MÚ Březová nad Svitavou - Odbor finanční a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, ověřování podpisů a opisů, evidence obyvatel i psů, přidělování čísla popisného, výpisu z rejstříku trestů. Vybírání poplatků za likvidaci odpadů a pronájem pozemků. Vedení matričních knih, vystavení matričních …
461 521 280

MÚ Vysoké Mýto - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování předávání informací veřejnosti, matriční agendy, ověřování podpisů a listin. Provádíme správu vozidel a evidenci jízd, provoz a údržbu kopírovacích strojů nebo materiálně technické zabezpečení chodu městského úřadu. Zaměřujeme se na centrální pořizování movitého majetku …
465 466 133

MÚ Heřmanův Městec - Odbor matrika a evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vede matriční knihy a sbírky listin matričních knih a vyřizuje změnu údaje o trvalém pobytu občanů. Přebírá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR, vydává potvrzení o občanském průkazu a vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do …
464 603 518

MÚ Polička - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Sezemice - Odbor matrika a evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vede matriční knihy a sbírky listin matričních knih. Vyřizuje změny údajů o trvalém pobytu občanů. Vydává ověřené dokumenty, občanské průkazy či cestovní …
466 741 017