Firmy

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, kancelářské techniky nebo kancelářských potřeb pro činnost úřadu včetně oprav pro pracovníky úřadu, vedení skladu kancelářských potřeb. Vyvěšení a sejmutí materiálů z úřední desky. Přijímáme žádosti o sňatek a zabezpečujeme …
474 359 618

MÚ Postoloprty - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, rozhodování o změně jména i příjmení, provádění ověřování podpisů a kopií listin, vedení elektronické podatelny, vydávání povolení k umístění i provozování výherních hracích automatů a řešení přestupků ve správním …
415 778 411

MÚ Hrob - Odbor finanční a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
417 568 567

Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Vede evidenci obyvatel, zajišťuje pořádání veřejných sbírek nebo sběracích listin, řeší správní delikty při výkonu podnikatelské činnosti a provádí skartaci neplatných dokladů. Vykonává dozor nad vedením matrik a přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních …
475 271 580

MÚ Úštěk - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor také zajišťuje projednávání přestupků, kulturu, správu pohřebišť a zástup na jednotlivých úsecích odboru, vedení matriční knihy, výdej výpisů z knih narozených, zemřelých a z knihy manželství, vypracování posudků pro Policii ČR a další …
416 795 609

MÚ Rumburk - Odbor komunálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zabezpečování úkolů na úseku silniční dopravy, místních komunikacích, veřejně přístupových účelových komunikacích a na silnicích II. a III. …
412 333 405

MÚ Varnsdorf - Organizační odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby …
412 372 241

MÚ Kadaň - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje technické, provozní a hospodářské potřeby úřadu. Poskytuje právní pomoc pro práci jednotlivých odborů. Připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města a vede evidenci právních předpisů města. Dále také vyřizuje stížnosti a podněty občanů na svém …
474 319 620

MÚ Louny - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
415 621 264

Odbor správní Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracováváme žádosti o osvědčení o státním občanství. Zabýváme se ověřováním matričních dokladů z matrik příslušných obecních …
416 916 119

MÚ Osek - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
417 837 203

MÚ Bílina - Odbor správní a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanských a cestovních dokladů. Vystavuje rodné, oddací a úmrtní listy. Dohlíží na údržbu a úklidové práce. Vede agendu ztrát a nálezů. Zpracování podkladů pro statistiku a pro sbírky listin. Vítání …

MÚ Šluknov - Odbor komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a …
412 315 312

MÚ Duchcov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Dohlíží na veškeré přípravné práce, týkající se voleb, referenda a sčítání lidu. Správa a údržba budov MÚ. Provádí vydávání opisů rodných, oddacích a úmrtních listů. Zajišťuje přípravu svatebních obřadů. Vede agendu ztrát a …
417 514 407